In het Alzheimer Café van maandagavond 15 april hebben we, zoals altijd weer, een interessant onderwerp: de notaris bespreekt het belang van het tijdig en goed regelen van uw zaken met partner en/of anderen om u heen. 

We zullen allen op een zeker moment hiermee geconfronteerd worden, bijvoorbeeld door (plotselinge) ziekte of ouderdom.


Dan komen zaken aan de orde als: hoe regelen we een volmacht? Wat is mentorschap? En wat is bewindvoering of curatele? Notaris Heidi Stitselaar-van Dijk, van Kern Notarissen, geeft uitleg en zij beantwoordt uw vragen.
Zoals altijd is de toegang gratis, evenals koffie of een drankje.

Meer uit de Agenda Harderwijk