Deze avond komen er twee ergotherapeuten, die regelmatig met mensen met Alzheimer werken de avond verzorgen nl. 

Marieke van Beek en Anneloes Keesmaat.


Pieneke Majdandzic is gespreksleider. “Ergotherapie ondersteunt in het zoeken naar mogelijkheden als het handelen niet meer vanzelfsprekend is.” Wat kan een ergotherapeut doen voor iemand met dementie? Wat is ergotherapie eigenlijk en als je toch al vergeetachtig bent kan je dan nog iets “nieuws” leren om dit in je dagelijkse leven toe te passen. Zo ja hoe doen ze dat dan? 

Meer uit de Agenda Ermelo