Hebben wij de ambitie vanuit een christelijke achtergrond een bijdrage te leveren aan de grote vraagstukken van onze multiculturele tijd, dan is het noodzakelijk kritisch en open te blijven

Aan de hand van enkele kernbegrippen uit de filosofie, Bijbelse figuren en moderne theologen probeer ik te laten zien dat geloof en twijfel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

” Inleider is Roger Dewandeler. Hij is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland voor de Franstalige gemeenten (Waalse Kerken) in Dordrecht, Breda en Middelburg. Aanmelden verplicht.

Openingstijden
Woensdag 11 november: 20:00

Prijzen
Volwassenen: € 5,00

Leerhuis Ermelo

Verplicht aanmelden via mail aanmelden@leerhuisermelo.nl.
 

Meer uit de Agenda Ermelo