Veluwse Zaken TV

Herplaatsen geluidsschermen A28

Het CDA heeft het college gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om het herplaatsen van de geluidsschermen van de fietsbrug naar Tweelingstad