Een geschikte badgelegenheid was een lang bestaande wens van Ermelo. In 1927 was het zover. Het gemeentebestuur gaf haar medewerking en verstrekte een renteloos voorschot, terwijl de heer Van Malestein tegen een billijke huurprijs een stuk land aan de VVV afstond.  

Dit verhaal over het landgoed oud Groevenbeek komt van de website Ermelo Look Around.

Jan Garritsen is de initiatiefnemer van deze website en heeft de grootste zorg besteed aan het schrijven van bijzondere verhalen uit de geschiedenis van Ermelo.

​Een geschikte badgelegenheid was een lang bestaande wens van Ermelo. In 1927 was het zover. Het gemeentebestuur gaf haar medewerking en verstrekte een renteloos voorschot, terwijl de heer Van Malestein tegen een billijke huurprijs een stuk land aan de VVV afstond.  

Er kwam een badhuisje en een consumptietent en een echte badmeester in de persoon van de heer Luijendijk. 

De gemeente bepaalde dat het bad zondags gesloten was en dat er verschillende uren voor vrouwelijke en mannelijke personen waren. Kinderen beneden 12 jaar mochten zowel tegelijk met heren als met dames baden. En de prijs een ‘dubbie’ voor 40 minuten baden. 

’s Zomers naar het Palmbosch om te zwemmen en ’s winters om te schaatsen …  De belangstelling bij de oprichtingsvergadering van een ‘ijsvereeniging’ in het Oranjehotel werd in 1933 dan ook druk bezocht. Men was het er over eens dat een kunstijsbaan in Ermelo reden van bestaan had, omdat het IJselmeer niet steeds gelegenheid tot beoefening van de ijssport bood.