​Een tweetal kilometers noord van Putten, in de gemeente Ermelo, ligt het landgoed Oud Groevenbeek. In de 19e eeuw kon men voor een ‘appel en een ei’ een stuk woeste grond, zoals in die tijd nutteloze heidegebieden werden genoemd, kopen. 

Dit verhaal over het landgoed oud Groevenbeek komt van de website Ermelo Look Around.

Jan Garritsen is de initiatiefnemer van deze website en heeft de grootste zorg besteed aan het schrijven van bijzondere verhalen uit de geschiedenis van Ermelo.

Een tweetal kilometers noord van Putten, in de gemeente Ermelo, ligt het landgoed Oud Groevenbeek. In de 19e eeuw kon men voor een ‘appel en een ei’ een stuk woeste grond, zoals in die tijd nutteloze heidegebieden werden genoemd, kopen. Vervolgens moest het gebied worden ontgonnen en de grond vruchtbaar gemaakt met mest voor akkers en werden bomen aangeplant. 

Vanzelfsprekend moest er ook op het nieuw te vormen ‘landgoed’ worden gewoond. In 1846 kocht ene Jongeneel een dergelijk stuk grond en zo ontstond Oud Groevenbeek met een landhuis en twee boerderijen.

In 1900 verscheen, na afbraak van het bestaande, het huidige, in Jugendstil opgetrokken, landhuis.  De villa kon zich in het geheel met eigen voorzieningen ‘staande’ houden met o.a  een gasfabriek(je) en watertoren. Helaas hebben de monumentale meer dan 150 jaar oude, rode beuken, die op menig plaatje zo ‘zicht’ bepalend waren, in het begin van de 21e eeuw het leven gelaten. 
In 1968 kwam het landgoed in bezit van Natuurmonumenten.