De Zeven Werken van Barmhartigheid

Kunstwerk  :  De Zeven Werken van Barmhartigheid
Kunstenaar  : Marijke Ravenswaaij-Deege
Locatie  : Raadhuisplein Ermelo
Geplaatst  : 1978

De zeven werken van barmhartigheid' op het Raadhuisplein in Ermelo werden onthuld bij de opening van het nieuwe gemeentehuis.

Elke plaquette op de granieten zuil toont in reliëf en in een eigentijdse vormgeving een van de zeven (lichamelijke!) werken van barmhartigheid: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. 

Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens het evangelie van Mattheus (Mattheus 25: 35-36): 'Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht. Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen. Paus Innocentius III (1198-1216) voegde daar in het jaar 1207 een zevende werk aan toe, namelijk het begraven van de doden. Het is ontleend aan het bijbelboek Tobit (Tobit 1: 17): '(...) als ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Nineve zag liggen, dan begroef ik het.' In de middeleeuwen was het begraven van de doden door alle ziektes en epidemieën een riskant werk. 

Naast deze zeven lichamelijke werken van barmhartigheid, werden in de middeeeuwen ook zeven geestelijke werken van barmhartigheid uitgewerkt, namelijk: de zondaars vermanen, de onwetenden onderrichten, voor de levenden en overledenen bidden, in moeilijkheden goede raad geven, de bedroefden troosten, het onrecht geduldig lijden en beledigingen vergeven. 

bron: www.ermelo.nl

De Zeven werken van Barmhartigheid Ermelo