Het Levende Water

Kunstwerk  :  Het Levende Water
Kunstenaar  : Jac Maris
Locatie  : De la Reystraat Ermelo
Geplaatst  : 1972

Het kunstwerk Het Levende Water is gemaakt van staal door kunstenaar Jac Maris

De vis is een vroeg-christelijk symbool dat staat voor de doop. Daarbij vormen de letters van het Griekse woord voor vis (ICHTHUS) de beginletters van de Griekse woorden Jezus, Christus, Zoon van God, Redder. 'Levend water' is de titel van dit kunstwerk, in het christelijk geloof een beeld van eeuwig leven (Johannes 7: 37-38 en Johannes 4:14).

Bovendien is het de naam voor een moderne en bijbelgetrouwe methode voor het bijbelonderwijs op de basisschool. Het kunstwerk is gemaakt ter gelegenheid van de nieuwbouw van de protestants christelijke basisschool 'de Klokbeker'.

Het Levende Water van Jac Maris Ermelo

bron: www.ermelo.nl