Zonder Titel

Kunstwerk  :  Zonder Titel
Kunstenaar  : Hans Eykelboom
Locatie  : Paul Krugerweg Ermelo
Geplaatst  : 1991

Het betonnen kunstwerk Zonder Titel is gemaakt door kunstenaar Hans Eykelboom

Dit kunstwerk bestaat uit een betonnen cirkel met stervormige omkransing. Daarbinnen staan acht zuilen die een zelfde portretbuste dragen. De combinatie van haardracht, baard en de wijze waarop een doek om de figuur ligt gedrapeerd, stuurt je gedachten al snel richting Oudheid. En naar beelden van Griekse filosofen. Ook de plek draagt bij aan een mogelijke uitleg van het beeld.

Kunstenaar Hans Eykelboom ontwierp dit werk namelijk voor de nieuwbouw van het Christelijk College Groevenbeek. Zo ontstaat er een relatie tussen de bakermat van onze cultuur, de traditie van wijsheid en het huidige onderwijs. Dat de koppen met elkaar zijn verbonden duidt wellicht op kennisoverdracht. De cirkel creëert verbondenheid en saamhorigheid. Doel en voorwaarden in het leerproces. 

Het kunstwerk werd mogelijk gemaakt dankzij de percentageregeling. Die bepaalt dat bij grote overheidsprojecten een bepaald percentage (meestal 1% procent) van de bouwsom mag worden besteed aan een opdracht voor beeldende kunst.

bron: www.photonotebooks.com www.ermelo.nl

Kunstwerk Zonder Titel van Hans Eykelboom in Ermelo