Chemotherapie thuis

Een samenwerking tussen Icare en St Jansdal maakt het mogelijk dat sinds vorige week patiënten een aantal oncologische onderhoudsbehandelingen thuis toegediend kunnen krijgen.

Het voordeel voor de patiënten is dat zij niet meer naar het ziekenhuis hoeven om een infuus te krijgen.

Nu komen zij hiervoor ongeveer eens per drie weken naar de chemo-unit van het St Jansdal. Het voordeel voor het ziekenhuis is dat de chemo-unit ontlast wordt. We zien namelijk dat er steeds meer oncologische patiënten komen. Als een patiënt ervoor kiest de behandeling thuis te laten plaatsvinden, dan wordt deze uitgevoerd door een oncologisch verpleegkundige van Icare.
 
Meer rust
Deze behandeling in de thuissituatie kan veel rust geven. Jan Willem Trouwborst, teamleider verpleegafdeling St Jansdal: “Een behandeling in het ziekenhuis is voor veel patiënten intensief. Veel patiënten zijn langdurig in behandeling. Dat heeft mentaal en fysiek veel impact. Deze groep mensen wordt nu een bezoek aan het ziekenhuis bespaard. De eerste patiënten geven aan heel tevreden te zijn met deze mogelijkheid.”
 
Veiligheid van behandeling staat voorop
De verpleegkundigen van Icare hebben dezelfde opleiding en ervaring als de verpleegkundige in het ziekenhuis. De veiligheids- en kwaliteitseisen waar het ziekenhuis aan moet voldoen, gelden ook voor de behandeling thuis. De oncoloog blijft hoofdbehandelaar.
 
Pilot
De chemo in de thuissituatie is in eerste instantie een pilot van vier maanden, met de intentie de zorg thuis uit te breiden. Dit sluit aan op landelijke ontwikkelingen. De pilot is een samenwerking tussen Icare en St Jansdal.