Gemeente Ermelo wijzigt bestemming huidige locatie sportcentrum Calluna

Het College van burgemeester en wethouders stemde vorige week in met het voorstel om de locatie van het huidige sportcomplex Calluna een aangepaste sportbestemming te geven.

Deze bestemming is onderdeel van het bestemmingsplan voor ‘Het Nieuwe Sportcentrum Ermelo’ aan de Zanderij

Met dit besluit kan de bestemmingsplanprocedure voor het Nieuwe Sportcentrum Ermelo worden vervolgd en wordt herontwikkeling van het huidige Calluna in de toekomst mogelijk.
 
Voor het gebied waar Calluna nu nog staat ontwikkelen we momenteel een visie. Woningbouw is één van de opties, maar dit is nog geen zekerheid. Het college houdt  daarom naast de aangepaste sportbestemming wel de mogelijkheid open voor woningbouw door een zogenaamde “wijzigingsbevoegdheid voor woningbouw” op te nemen.
 
De intentie wonen wordt geborgd en we beperken de uitstoot van stikstof
Een ander belangrijk voordeel van het de aangepaste sportbestemming  is dat we hiermee de uitstoot van stikstof beperken. Dat is nodig om het ontwerp bestemmingsplan van het Nieuw Sportcentrum Ermelo te realiseren. De lagere uitstoot van stikstof op de locatie van het huidige Calluna kan naar verwachting worden verrekend met de uitstoot van stikstof bij de aanleg en gebruik van het ‘Nieuwe Sportcentrum Ermelo’. Deze zogenaamde saldering van stikstof wordt nu uitgewerkt in een stikstofonderzoek en leggen we ter goedkeuring voor aan de provincie.