De bouw van de nieuwe Dialoog in Ermelo gaat van start

De bouw van de nieuwe Dialoog in Ermelo gaat van start

Dinsdag 21 september tekenden wethouder Hans de Haan en directeur Wim Prins van Prins Bouw het bouwcontract voor de verbouwing en renovatie van de Dialoog in Ermelo.

Digitale bijeenkomst voor Hart van Horst

Digitale bijeenkomst voor Hart van Horst

Op donderdag 7 oktober houdt de gemeente Ermelo een digitale bijeenkomst over de stedenbouwkundige uitwerking van Hart van Horst. De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur, en bedoelt voor inwoners en andere belanghebbenden. U bent van harte welkom.

Uitwerking Kadernota Ermelo 2022 als Meerjarenbegroting naar de raad

Uitwerking Kadernota Ermelo 2022 als Meerjarenbegroting naar de raad

Het College van Ermelo werkte de Kadernota 2022 uit in een voor de komende twee jaar (2022 en 2023) sluitend huishoudboekje van de gemeente. Het is nu aan de raad om deze vast te stellen. Voor de twee jaar daaropvolgend worden later dit jaar door het college en aantal scenario’s aan de raad voorgelegd waaruit zij strategische keuzes kan maken om de begroting vanaf 2024 sluitend te kunnen maken.

Uitstel werkzaamheden parkeerterrein PLUS in Ermelo

Uitstel werkzaamheden parkeerterrein PLUS in Ermelo

Maandag 20 september zou gestart worden met het bouwrijp maken van het terrein van de PLUS. Ook in de Burgemeester Langmanstraat stonden werkzaamheden gepland. 

Licht op groen voor bouw 20 microwoningen in leefgebied van beschermde dassenfamilie

Licht op groen voor bouw 20 microwoningen in leefgebied van beschermde dassenfamilie

Door Harry Schipper – Ondanks de soms felle protesten van buurtgenoten en zorgen over het leefgebied van de das  heeft de Harderwijkse gemeenteraad donderdagavond unaniem het bestemmingsplan ‘Drielanden – Small Smart Houses Horloseweg’ vastgesteld.

Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 37

Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 37

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Rioolwerkzaamheden in Ermelo en afsluiting Horsterweg

Rioolwerkzaamheden in Ermelo en afsluiting Horsterweg

Delen van de riolering in het noordelijk deel van Ermelo worden gereinigd en geïnspecteerd. Dit gebeurt vanaf half september tot en met oktober. Door de werkzaamheden blijft het riool goed functioneren. Ook geeft het inzicht in de kwaliteit van het rioolstelsel.