Nieuwsflits van iQOUNT adviseurs & accountants | Belastingplannen Prinsjesdag

Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2023 gepresenteerd. Enkele voorstellen waren al eerder aangekondigd. Ze geven hierna een overzicht van de maatregelen die de meeste belastingplichtigen aangaan. De maatregelen die met name zijn gericht op ondernemers en DGA’s behandelen we in afzonderlijke artikelen.

Hogere onbelaste reiskostenvergoeding

Werkgevers mogen hun werknemers meer belastingvrij gaan vergoeden voor gemaakte reiskosten. In 2022 is het nog € 0,19 per kilometer, in 2023 wordt dat € 0,21 en in 2024 € 0,22.

Verhoging arbeidskorting voor werkenden

Het kabinet wil de arbeidskorting vanaf 1 januari 2023 jaarlijks verhogen. Deze verhoging is voordelig voor werknemers en ondernemers met een arbeidsinkomen tot € 115.000. Ook zorgt de verhoging ervoor dat meer werken aantrekkelijker wordt voor mensen met een inkomen tussen de € 11.000 en € 37.000. Per 2023 gaan werkenden er met een hogere arbeidskorting netto tot ruim € 500 per jaar op vooruit. Zowel werknemers als zelfstandigen profiteren hiervan.

Inkomstenbelasting omlaag

Per 2023 betalen mensen minder belasting over een jaarinkomen tot € 73.071. Het tarief van de 1e schijf wordt 36,93%. Mensen houden netto maximaal € 102 per jaar meer over. Bij een jaarinkomen van € 50.000 is dit € 70.

Geleidelijk stoppen met inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt vanaf 2025 geleidelijk afgeschaft. Ouders krijgen IACK totdat het (jongste) kind dat voor 1 januari 2025 geboren is twaalf jaar oud is (dus uiterlijk tot 2037). Ouders met het eerste kind geboren na 1 januari 2025 hebben geen recht op IACK.

Steun voor werkgevers

Per 2023 worden de loonkosten voor werkgevers verlaagd door de Aof-premie voor kleine werkgevers te verlagen en de vrije ruimte in de Werkkostenregeling te verruimen van 1,7% naar 1,92%.

Box 3 Herstel- en Overbruggingswetgeving

Tot en met 2025 wordt in Box 3 uitgegaan van de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden. Het tarief is nu 31%. Het wordt jaarlijks met 1% verhoogd naar 34% in 2025. Het heffingsvrij vermogen wordt circa € 57.000.

Afbouwen schenkingsvrijstelling eigen woning

Per 2023 gaat deze vrijstelling van € 106.671 naar € 28.947 en per 2024 wordt deze helemaal afgeschaft.

Overdrachtsbelasting algemeen tarief omhoog

Het kabinet wil de positie van starters en doorstromers ten opzichte van beleggers op de koopwoningmarkt verbeteren. Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor kopers die de woning niet zelf gaan bewonen (beleggers) wil het kabinet per 2023 verhogen van 8% naar 10,4%. Voor starters onder de 35 jaar geldt dat ze geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen bij aankoop van hun woning. Kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen, blijven 2% overdrachtsbelasting betalen.

Aanpassen percentages leegwaarderatio

De leegwaarderatio vermindert de waarde van verhuurde woningen. De waarde van verhuurde woningen wordt bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio. Het kabinet gaat de percentages in de leegwaarderatio per 1 januari 2023 verhogen. Verhuurders gaan daardoor meer inkomstenbelasting betalen in Box 3 en meer schenk- en erfbelasting.

BTW-nultarief zonnepanelen op woningen

Per 2023 gaat de BTW op de aankoop en plaatsing van zonnepanelen op een woning van 21% naar 0%. Dit scheelt administratie omdat geen BTW meer hoeft te worden teruggevraagd.

Verhogen vliegbelasting

Het tarief per vertrekkende passagier vanuit Nederland gaat van € 7,95 in 2022 naar € 26,43 in 2023.

Aanscherping CO2-heffing

Vanaf 2023 krijgt de industrie minder vrijstelling voor CO2-uitstoot. Dit stimuleert duurzamere productie met minder uitstoot.

Verhogen tabaksaccijns

Sigaretten, shag en sigaren worden in twee stappen duurder. Per 1 april 2023 komt er een stijging met € 1,22 (incl. BTW) en eenzelfde stijging volgt per 1 april 2024. Een pakje sigaretten (20 stuks) zal in 2024 gemiddeld € 10 kosten.

Verhoging verbruiksbelasting alcoholvrije dranken

Per 2023 komt er een 1e verhoging van het tarief voor frisdrank naar ruim 20 cent per liter (incl. bieren tot 0,5% alcohol).

Verlaging accijns op brandstof

De al doorgevoerde accijnsverlaging wordt in 2023 verlengd. De tarieven blijven tot en met juni 2023 gelijk aan de tarieven van 2022. Van juli tot en met december 2023 wordt de accijnsverlaging afgebouwd.

Middelingsregeling vervalt

In 2023 wordt de middelingsregeling afgeschaft. Deze regeling kan nu nog voor mensen met sterk wisselende inkomens belastingverlaging betekenen.

Tip: Bent u DGA of ondernemer? Lees dan ook onze artikelen over de Belastingplannen voor de DGA en de ondernemer. Mogelijk zijn deze ook voor u van belang.

Bron: Redactie Accountantsportal

iQOUNT Harderwijk

Adresgegevens

Daltonstraat 22
3846 BX Harderwijk

Telefoon

T. 0341-740800

Meer info