Positieve kwaliteitsaudit voor ziekenhuis St Jansdal

Ziekenhuis St Jansdal levert aantoonbaar kwaliteit, stelt Qualicor Europe. Afgelopen week ontving het ziekenhuis de positieve eindrapportage van de in juni gehouden audit. “Dagelijks leveren wij zorg van hoge kwaliteit, dat is waar wij voor gaan!”, vertelt een trotse Lian Schleeper – manager kwaliteit en veiligheid. 

Het is mooi dat door Qualicor Europe wordt bevestigd dat wij goede en veilige zorg bieden

In de afgelopen jaren heeft het ziekenhuis er bewust voor gekozen om veel keurmerken af te schaffen. Qualicor heeft een soort ‘paraplufunctie’, zodat het St Jansdal de belangrijkste onderwerpen toch ziekenhuisbreed kan laten toetsen. Qualicor begeleidt veel Nederlandse ziekenhuizen in kwaliteitsverbetering door onder andere externe toetsing en helpt om steeds beter te worden. Dit doen zij door te laten zien wat al heel goed gaat en waar ruimte is voor verbetering.
 
De uitslag van de Qualicor-audit laat zien dat het kwaliteitsdenken stevig verankerd is in het doen en laten van alle (zorg)medewerkers binnen het ziekenhuis. Kwaliteitsverbetering doe je niet periodiek, maar is een continu proces. Artsen, verpleegkundigen, ondersteuning en vrijwilligers; ieders bijdrage hierin is essentieel om patiënten de beste zorg te kunnen bieden.
 
Kwaliteit is nooit af en altijd in ontwikkeling. Als ziekenhuis zetten wij ons dagelijks in om continu te verbeteren. Met de definitieve eindrapportage gaan wij aan de slag! “Dit betekent vasthouden wat goed gaat en verbeteren van de aandachtspunten”, aldus Lian Schleeper. In januari 2024 is het volgende toets moment.
 
Petra Foppen