Aangepast plan voor herinrichting Markt in Ermelo: toekomstbestendig en duurzaam

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag het aangepaste inrichtingsplan voor de Markt vastgesteld. Op 6 maart wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad. Het aangepaste plan voldoet aan de wensen van de gemeenteraad op het gebied van het behoud van meer bomen, meer openbare ruimte en een plek voor standplaatshouders op de Markt. 

Ook het uitgangspunt van 360 parkeerplaatsen is gewijzigd in minimaal 338 parkeerplekken volgens het bestemmingsplan

Een sterk, duurzaam en goed bereikbaar centrum. Dat wil gemeente Ermelo bereiken met het aangepaste inrichtingsplan voor de markt.
 
Meer dan parkeerplekken
Al enkele jaren wordt er gesproken over de herinrichting van de markt. Nu presenteert Ronald van Veen, wethouder Ruimtelijke Ordening, het definitieve plan. “Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Daarom gaat het plan ook zoveel verder dan uitbreiding van parkeerplekken” vertelt van Veen. “De markt wordt veiliger, groener en aantrekkelijker. En in de nieuwe inrichting nemen we oplossingen mee voor de gevolgen van klimaatverandering. Er komt een waterberging om wateroverlast zoals afgelopen najaar te voorkomen.” Ook komen er boven de nieuwe Aldi 44 appartementen in het sociale, middeldure en dure segment, iets waar grote behoefte aan is in Ermelo.

Markt wordt toekomstbestendig en duurzaam
Wordt er dan alleen maar geasfalteerd? “Absoluut niet! We zijn een prachtige groene gemeente en ook ons centrum blijft groen” vertelt van Veen die daarbij ook wethouder duurzaamheid en vervend natuurliefhebber is. “In het nieuwe plan houden we de grote moeraseiken voor de Action en Plus. Ook is er een plek voor standplaatshouders en komt er een fijne openbare ruimte.  We houden sowieso zoveel mogelijk bomen. De Chevallierlaan wordt verlegd, maar de historische houtwal blijft gespaard” Gekapte bomen worden allemaal gecompenseerd. Afgelopen najaar heeft de wethouder samen met een omwonende en een raadslid de eerste bomen al geplant op de markt.

Goed bereikbaar en leefbaar centrum
Tijdens het toeristisch seizoen (april tot en met oktober), tijdens de weekmarkt en rondom feestdagen komen er veel inwoners en toeristen met de auto naar het centrum van Ermelo. De parkeerdruk is dan groot, te groot voor het huidige aantal parkeerplekken. Dat merkt ook de lokale middenstand. “We willen dat ons centrum bereikbaar blijft. Dat is noodzakelijk voor de leefbaarheid van het centrum en daar profiteren ondernemers, de toeristen en natuurlijk onze eigen inwoners van” zegt wethouder van Veen. We werken daarom aan een duurzame parkeeroplossing. Naast de 338 parkeerplekken (waarvan 250 in de blauwe zone) komen er ook meer mindervalide parkeerplekken, voldoende laadpalen en wordt het aantal fietsparkeerplekken flink uitgebreid.

Planning
Na besluitvorming door de gemeenteraad start de gemeente Ermelo met het uitwerken van de plannen en de fasering van het project. De start van de werkzaamheden is naar verwachting eind 2024. Het streven is een Markt die duurzaam en aantrekkelijk is voor iedere inwoner, ondernemer en bezoeker van Ermelo.