​Baars vraagt ontslag als burgemeester van Ermelo

​Baars vraagt ontslag als burgemeester van Ermelo

Door Harry Schipper – De Ermelose burgemeester André Baars heeft woensdagavond in een korte verklaring tijdens een beladen raadsvergadering in De Dialoog ‘met spijt in mijn hart’ aangekondigd dat hij aan de koning gaat vragen hem zijn ontslag te verlenen.

Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 44

Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 44

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Inwoners doen toenemend beroep op ondersteuning door de gemeente

Inwoners doen toenemend beroep op ondersteuning door de gemeente

Elk jaar maakt de gemeente Ermelo een rapport over hoe het gaat met de taken die zij heeft op het gebied van zorg, welzijn en ondersteuning aan haar inwoners. Dit heet de Trendrapportage Sociaal Domein. 

Heroverwegingstraject Ermelo: college kiest voor behoedzaam scenario

Heroverwegingstraject Ermelo: college kiest voor behoedzaam scenario

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2021 - 2024 heroverwogen. Hierbij heeft het college twee scenario’s uitgewerkt, een rigoureus en een behoedzaam scenario, waarbij het college kiest voor het laatste.

Ermelose gezichten in coronatijd: Verzorgende thuiszorg Carla Groen

Ermelose gezichten in coronatijd: Verzorgende thuiszorg Carla Groen

De coronacrisis staat voor veel van ons voor een hele moeilijke periode in ons leven. Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden. Sommige mensen verliezen hun baan. Diplomauitreikingen, familiebijeenkomsten en andere zaken die het leven mooi maken gaan niet door.

Live uitzending pittig raadsdebat over Ermelose bestuurscrisis in theaterzaal uitgesteld

Live uitzending pittig raadsdebat over Ermelose bestuurscrisis in theaterzaal uitgesteld

De Ermelose gemeenteraad zou woensdagavond 28 oktober fysiek in de theaterzaal van De Dialoog vergaderen over het rapport van de drie verkenners over de politiek-bestuurlijke conflicten en onvrede in Ermelo.

Kritische Ermeloërs bezorgd, maar ook met verbetertips aan gemeentebestuur

Kritische Ermeloërs bezorgd, maar ook met verbetertips aan gemeentebestuur

Door Harry Schipper – Inwoners van Ermelo hebben al lang grote twijfels over de bestuurskracht van het Ermelose college van B en W en over de kwaliteit van het ambtelijk apparaat.