Beleid voor woning- en kavelsplitsing in Ermelo

Op 4 juni heeft het college van burgemeester en wethouders de beleidsregel woning- en kavelsplitsing vastgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een amendement van de gemeenteraad uit december 2021.

Met dit nieuw vastgestelde beleid is er meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor kavel- of woningsplitsing

Woningsplitsing is splitsing van een bestaand gebouw. Kavelsplitsing is het splitsen van een stuk grond voor nieuwbouw. Het doel hiervan is om bestaande woningen en grote percelen beter te gebruiken. En zo meer ruimte voor woningen te maken.
 
Wat is woningsplitsing?
Door middel van woningsplitsing wordt beter gebruik gemaakt van de bestaande woningvoorraad in de gemeente Ermelo. In de gemeente Ermelo staan redelijk veel grote woningen. Ook zien we dat gezinnen steeds vaker uit maar één of twee personen bestaan. Dit betekent dat er meer behoefte is aan kleinere woningen. Door woningsplitsing worden grote woningen bouwkundig gesplitst in meer kleinere woningen. Daardoor komen er meer woningen beschikbaar. Met het splitsen van één ruime woning worden meerdere kleinere en betaalbare huurwoningen gecreëerd. Dit biedt (jonge) huurders meer kans en mogelijkheden om een huis te huren.
 
Kavelsplitsing
Bij kavelsplitsing gaat het om het splitsen van een kavel in meer stukken grond. Op de gesplitste kavel kan dan een nieuwe woning worden gebouwd. De kavel waar het om gaat moet al wel een woonfunctie hebben. Voor kavelsplitsing gelden dezelfde voorwaarden die van toepassing zijn op nieuwbouw van woningen, waaronder het beleid en de verordening sociale woningbouw.