Dossierkeuze onderzoek Langlopende dossiers in Ermelo

Mededeling namens Commissie Langlopende dossiers. Op 11 november 2020 heeft de gemeenteraad van Ermelo de motie ‘Onderzoek langlopende dossiers’ unaniem aangenomen.

Hiertoe heeft de gemeenteraad een commissie opgericht. Deze commissie is op woensdagavond 24 maart bij elkaar gekomen om een keuze te maken voor de te onderzoeken dossiers en om een keuze te maken voor het externe bureau dat het onderzoek zal gaan uitvoeren

De commissie heeft op basis van de burgerpeiling unaniem gekozen voor de volgende dossiers:
  • Bar Twinns
  • Tomassen Duck-To
  • Pallet- en Timmerfabriek Ten Hove
Tijdens de bijeenkomst op 24 maart hebben drie bureaus zich aan de commissie gepresenteerd. De commissie heeft op basis van de deskundigheid en de gevarieerde achtergrond van het team gekozen voor onderzoeksbureau Necker van Naem. Dit bureau zal zo snel mogelijk starten met het onderzoek.

Langlopende dossiers Ermelo
Langlopende dossiers Ermelo