Vernieuwing fietspaden Leuvenumsebos

Vernieuwing fietspaden Leuvenumsebos

Op 2 oktober wordt gestart met de vernieuwing van twee fietspaden in het Leuvenumsebos. Het gaat om het Poolsepad en het Bredepad. De fietspaden krijgen een nieuwe verhardingslaag. Op plekken waar dit mogelijk is, worden de fietspaden breder gemaakt, tot 2,10 meter.

Nieuwsberichten gemeente Ermelo week 39 - 27 september 2023

Nieuwsberichten gemeente Ermelo week 39 - 27 september 2023

Met deze week: Duurzaamheidsmarkt Huis & Tuin – 7 oktober, vernieuwing fietspaden Leuvenumsebos en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Nota sociaal domein vastgesteld door colleges Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

Nota sociaal domein vastgesteld door colleges Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben gezamenlijk een nieuwe nota voor het sociaal domein geschreven en vastgesteld. De nota zet de koers uit voor de ontwikkelingen in het sociaal domein tot 2029. De belangrijkste principes in de nota zijn dat inwoners als eerste zet zijn en de oplossing centraal staat.

Gemeente Ermelo stuurt brief naar de Provincie Gelderland m.b.t. de wolf

Gemeente Ermelo stuurt brief naar de Provincie Gelderland m.b.t. de wolf

De gemeente Ermelo heeft woensdag 20 september een brief verstuurd naar de Provincie Gelderland, met betrekking tot de wolf en de wens tot beheersmaatregelen. 

Nieuwsberichten gemeente Ermelo week 38 20 september 2023

Nieuwsberichten gemeente Ermelo week 38 20 september 2023

Met deze week: Groot onderzoek naar koopgedrag, meerjarenbegroting 2024-2027 gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Meerjarenbegroting 2024 - 2027 gemeente Ermelo

Meerjarenbegroting 2024 - 2027 gemeente Ermelo

College van B&W van Ermelo wil met begroting goede voorzieningen en dienstverlening en beperkte lastendrukstijging.

Paul Daverschot en Zwaantje Gerber 60 jaar getrouwd

Paul Daverschot en Zwaantje Gerber 60 jaar getrouwd

Maandag 18 september 2023 viert het echtpaar Daverschot hun 60-jarig huwelijksfeest. Burgemeester Hans van Daalen bracht het echtpaar een felicitatiebezoek.