Inwonersavond ‘visie Duurzaamheid’ in Ermelo

Hoe duurzaam is Ermelo in 2050? Gemeente Ermelo werkt aan een nieuwe visie Duurzaamheid. Met een bijbehorend uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, waarin alle activiteiten voor de komende jaren staan. Hierbij hebben ze uw input nodig. Wat is uw droom voor een duurzaam Ermelo in de (verre) toekomst? Misschien heeft u ook al concrete plannen of ideeën?

Programma inwonersavond donderdag 1 juni

Tijdens de inwonersavond op donderdag 1 juni praten ze u bij over de actuele stand van zaken rondom (de visie) duurzaamheid. En gaan ze met u in gesprek aan de hand van twee vragen:
  • Het is 2050. Wat is er dan concreet veranderd? Welke duurzaamheids-idealen hebben we behaald?
  • Welke inspanningen, projecten en activiteiten zijn er nodig om dat te bereiken? 
Wat doen ze met uw inbreng?
De inbreng van de inwonersavond verwerken we in de nieuwe visie Duurzaamheid. We spreken ook met de gemeenteraad, samenwerkingspartners en ambtenaren van de gemeente Ermelo. Zo komen we tot een doordachte visie, die aansluit op de (landelijke en provinciale) ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Én de wensen en ideeën vanuit onze gemeente. Komend najaar willen we de visie en het invoeringsprogramma ter inzage leggen. Inwoners en andere betrokkenen kunnen dan een zienswijze indienen voor de definitieve vaststelling.
 
Praat mee!
Hoe ziet de duurzame toekomst van Ermelo eruit? Praat mee! We nodigen u van harte uit voor een inwonersavond. Meld u aan via duurzamer@ermelo.nl