Klachtencijfers Ermelo 2020: meer opgelost met informeel contact dan eerdere jaren

In 2020 werden 15 ingediende klachten bij de gemeente Ermelo gedeeltelijk of geheel gegrond verklaard. Dit is ongeveer 1/3 deel van de totaal 48 in behandeling genomen klachten. Hoewel ze natuurlijk altijd streven naar zo min mogelijk klachten, is de gemeente niet ontevreden. Zeker niet als ze dit afzetten tegen de ongeveer 30.000 telefoontjes, 3700 afspraken bij publiekszaken en 2850 meldingen die ze in 2020 hadden.

In totaal vulden 81 mensen een klachtenformulier in

Een deel hiervan was bestemd voor de organisatie Meerinzicht en een deel was niet-ontvankelijk voor behandeling. Daarnaast werden 23 klachten ingetrokken nadat er telefonisch contact was geweest met de klachtencontactfunctionaris. Opmerkelijk is dat dit aantal in 2018 nog 2 was en in 2019 16.

Burgemeester Burmanje: “We merken dat veel mensen helemaal niet uit zijn op een formeel klachtentraject. Zij willen gewoon gehoord worden. Daarom proberen we altijd eerst met mensen contact te zoeken en het informeel op te lossen. Het is dan ook fijn als dat op die manier lukt.”

De 15 (gedeeltelijk) gegronde klachten gingen over bejegening (houding en gedrag), communicatie (niet of laat reageren), informatieverstrekking en het proces (lang moeten wachten op vervolgactie). Hoewel het aantal in behandeling genomen klachten gestegen is van 40 in 2019 naar 48 in 2020, is het aantal (gedeeltelijk) gegronde klachten wel iets gedaald, van 18 naar 15.

De gemeente Ermelo ziet de mogelijkheid tot het uiten van een klacht als een belangrijke vorm van communicatie. Zij nemen een klacht altijd serieus en zoeken – indien mogelijk – samen met de indiener naar een goede oplossing of afhandeling.