Kritische Ermeloërs bezorgd, maar ook met verbetertips aan gemeentebestuur

Door Harry Schipper – Inwoners van Ermelo hebben al lang grote twijfels over de bestuurskracht van het Ermelose college van B en W en over de kwaliteit van het ambtelijk apparaat.

“Wie zijn oor te luisteren legt binnen de Ermelose gemeenschap stuit vrijwel direct op een diep wantrouwen over wat er zich allemaal op het lokale bestuursniveau afspeelt.”

Dat schrijven Ton van Dijk, Klaas Mollema en Niko Poolen in een manifest ‘mede namens een grote groep bezorgde Ermeloërs’ in een brief aan de gemeenteraad van Ermelo.
In hun manifest doen de drie bekende Ermeloërs – Van Dijk is oud-ondernemer, Mollema oud rechter en vicepresident van de gerechtshoven in Arnhem en Leeuwarden en Poolen lid en voorzitter van diverse Raden van Commissarissen en Raden van Advies – de oproep aan het gemeentebestuur om ‘er alles aan te doen om de onderlinge verhoudingen te normaliseren en het vertrouwen van uw inwoners te herwinnen of te vergroten’.

Het prominente trio komt met een flinke waslijst aan tips om het voortaan als raad en college van B en W beter te doen, variërend van het vragen van advies aan de rekenkamer bij grote uitgaven, het transparanter maken van de besluitvorming om zo de schijn van vriendjespolitiek en belangenverstrengeling te voorkomen tot het geven van een betekenisvolle rol aan de burgemeester, die ze ‘niet van alles de schuld moeten geven’.

Ook zouden maatschappelijke organisaties wat de drie betreft een steviger rol moeten krijgen in het bestuur van de gemeente en moet het ‘right tot challenge’ daadwerkelijk een instrument worden om burgerparticipatie te bevorderen.

In een andere brief aan de gemeenteraad geeft Marcel de Bont ‘als burger en ondernemer in Ermelo’ scherpe kritiek op het rapport van de drie verkenners naar de Ermelose bestuurscrisis dat volgens hem ‘ogenschijnlijk gemakzuchtig’ en ‘oppervlakkig’ is en bovendien ‘onvoldoende zorgvuldig’ uitgevoerd of ‘een moedwillig afgezwakte interpretatie van de situatie in Ermelo. “Het is voor mij onbegrijpelijk en zelfs verwijtbaar dat deze drie heren zich er zo van af maken.”

De Bont vindt dat er ook gekeken had moeten worden naar de relatie tussen raad en gemeentelijk apparaat.
Hij stelt eveneens dat het functioneren van ‘de gemeente’ Ermelo en haar relatie met de burgers reeds langer onderwerp van forse kritiek is dan de periode na 2018 waartoe de verkenners zich in hun onderzoek hebben beperkt. De Bont concludeert ‘dat de rapportage bij vele bestuurders, burgers en bedrijven zeer onbevredigend zal zijn’. “Zij zullen zich niet herkennen , de onvrede vergroten en het oplossen van de crisis belemmeren”, aldus de briefschrijver.