Maatregelen tegen de eikenprocessierups

In voorgaande jaren was er veel overlast van de eikenprocessierups. De rups zorgde van mei tot en met augustus voor veel (gezondheids) klachten bij inwoners. Door de koude lente zijn veel rupsen dit jaar later uitgekomen.

De gemeente verwacht dat de eerste overlast half juni ontstaat. Om risico’s voor de gezondheid te voorkomen, bestrijden ze de rupsen

De eikenprocessierups geeft gezondheidsklachten 
Eikenprocessierupsen zitten in eikenbomen. De nesten zijn te herkennen aan dichte spinsels op de stam van de boom. In het voorjaar komen de rupsen uit de eitjes. Na enige tijd krijgen de rupsen brandharen die voor mens en dier sterk irriterend zijn. Wie in de buurt van nesten of rupsen komt, of ze aanraakt, kan huiduitslag, zwellingen en geïrriteerde ogen krijgen.

Nesten en rupsen worden weggezogen
In de komende jaren blijft de gemeente regulier bestrijden. Het wegzuigen van de rupsen en nesten gebeurt door het bedrijf Fier. Ze  behandelen alleen gemeentelijke eikenbomen in de bebouwde kom. Bomen van particulieren behandelen ze niet. Ze bestrijden op plaatsen die inwoners aan de gemeente meldt, of waar de gemeente overlast verwacht. Bomen bij speelplaatsen, sportvelden en vlakbij woningen krijgen voorrang bij de bestrijding.

Natuurlijke bestrijding door wilde bermen en nestkasten
De gemeente bestrijdt ook op een natuurlijke manier. Insecten zijn belangrijke vijanden van de eikenprocessierups. Maar door alle nette tuinen en bermen zijn er steeds minder insecten in onze leefomgeving. Het aantal rupsen groeit daardoor snel. Om voor meer insecten te zorgen, laat de gemeente sommige bermen verwilderen. Ook de koolmees is een belangrijke, natuurlijke vijand van de rups. Het ophangen van nestkasten is een goede manier om het aantal (kool)mezen te vergroten. Daarom heeft de gemeente vorig jaar 200 nestkasten uitgedeeld aan inwoners.

Wilt u meer weten over de eikenprocessierups?
Op www.processierups.nu vindt u meer informatie over de rups. Op www.oakie.info staan veel praktische tips over het bestrijden van de rups en het voorkomen van klachten. Wilt u meer weten over het bestrijdingsbeleid van de gemeente? Kijk dan op www.ermelo.nl/eikenprocessierups.

(Afbeelding gemeente Ermelo)