Nieuwsberichten gemeente Ermelo week 21 - 24 mei 2023

Met deze week: 8 juni: Veiligheidsmiddag cybercrime en ondermijning op bedrijventerrein, geen afvalinzameling op tweede pinksterdag en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

8 juni: Veiligheidsmiddag cybercrime en ondermijning op bedrijventerrein

Op 8 juni organiseren we een Veiligheidsmiddag met het motto ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt. De middag organiseren we samen met de gemeenten Harderwijk en Putten, Bedrijvenkring Harderwijk en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland.
 
Laat u deze middag meenemen in de wereld van cybercriminaliteit en ondermijning. Een ondernemer komt vertellen over hoe zijn bedrijf slachtoffer is geworden van cybercriminaliteit.
 
Deze inspirerende middag vindt plaats in het Experium van de Academie voor Ambulancezorg op het Bouw & Infrapark te Harderwijk.
 
Het voorlopige programma:
15.45 – 16.15 uur: Inloop en ontvangst
16.15 – 16.20 uur: Opening door burgemeester Harm Jan van Schaik
16.30 – 18.20 uur: begin workshops met keuze uit:
 • Cybercriminaliteit “Eerst checken, dan klikken”
 • Ondermijning “Schimmige praktijken in huurpanden”
 • Academie voor Ambulancezorg “Eerst denken dan doen”
 • Slachtoffergesprek “En toen was ik alles kwijt”
18.20 - 19.00 uur: Napraten bij de foodtruck 

U kunt maximaal drie workshops volgen, de keuze geeft u aan in het aanmeldformulier. We sluiten de middag af met een hapje en een drankje bij de foodtruck.
 
Aanmelden kan tot en met 31 mei 2023 via: https://www.pvo-oostnederland.nl/veiligheidsmiddag

Voor controle of op bezoek naar het ziekenhuis? OV-ambassadeurs leggen uit hoe u kunt reizen!

Drukte op de weg en een parkeerplaats vinden maken het soms lastig om met de auto naar het ziekenhuis te gaan. Het openbaar vervoer kan een mooie uitkomst bieden. Bussen stoppen voor de deur van het ziekenhuis. OV-ambassadeurs kunnen u alle uitleg over het openbaar vervoer geven.
 
OV-Inloopspreekuur
Heeft u vragen over het reizen met trein, bus of buurtbus? Of over de OV-chipkaart, een kaartje kopen of OVpay (betalen met uw bankpas)? Stel ze dan aan een OV-ambassadeur tijdens een van onze inloopspreekuren. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die het reizen met het openbaar vervoer gewend zijn. U kunt gratis en vrijblijvend binnenlopen.
 
Wanneer:     woensdag 7 juni
Hoe laat:       9.30-11.00 uur
Waar:            Station Ermelo in Vanneau Café, Dokter van Dalelaan 9, Ermelo
 
OV-Proefreis
Tijdens de proefreis laten OV-ambassadeurs senioren oefenen met het reizen met bus en trein. Op de stations krijgt u duidelijke uitleg. Hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart bij verschillende vervoerders, en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting. 
U reist op eigen kosten. Neem daarom uw geldige OV-chipkaart mee. Of koop tijdens de proefreis uw kaartje. Na aanmelding wordt u telefonisch geïnformeerd over het exacte tijdstip en de opstapplaats vanuit uw eigen woonplaats.
 
Wanneer:        vrijdag 2 juni
Waar:              vanuit Ermelo
 
Aanmelden kan via www.ervaarhetov.nl/proefreis of door te bellen met de OV-ambassadeurs: 038 – 45 40 130.
 
Telefonische spreekuren  
U kunt ook telefonisch contact opnemen met een OV-ambassadeur via: 038 – 303 70 10. Kijk voor de dagelijkse spreekuren en andere informatie op: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

Agenda

Geen afvalinzameling op tweede pinksterdag
Op maandag 29 mei is het tweede pinksterdag. Er wordt die dag geen afval ingezameld. Is maandag uw normale ophaaldag van uw afval? Dan wordt dit opgehaald zaterdag 27 mei.
 
Spreekuur burgemeester
Elke dinsdag is er van 16.30 tot 17.30 uur spreekuur van de burgemeester. Maak een afspraak vóór dinsdag 12.00 uur via (0341) 56 73 92 of [email protected]. We plannen dan een afspraak van tien minuten voor u in.
 
Inwonersavond Toekomstvisie Duurzaamheid
Praat mee over de toekomst van duurzaamheid in Ermelo op:
Donderdag 1 juni
19.30 – 21.00 uur
Huis van Ermelo, Raadhuisplein 2Meer info en aanmelden: www.onlinedorpsgesprek.ermelo.nl
 
Commissie bezwaarschriften
Op donderdag 25 mei en donderdag 1 juni om 14.00 uur zijn er openbare hoorzittingen van de commissie van bezwaarschriften. De zittingen zijn in het Huis van Ermelo, in zaal Speuld. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Neem dan contact op met het secretariaat via 085 110 82 12. De agenda vindt u op www.ermelo.nl/commissiebezwaarschriften.
 
Commissie NORG
Op dinsdag 13 juni vergadert de Commissie NORG. De vergadering is in het Huis van Ermelo, zaal Telgt, van 10.30 tot 12.30 uur. Als u deze vergadering wilt bijwonen verzoeken wij u dit vooraf per e-mail door te geven aan de secretaris van de Commissie NORG. Dit kan via: [email protected]. Meer informatie vindt u op http://www.ermelo.nl/norg. 

Officiële bekendmakingen

Algemene bekendmaking
 
Verleende evenementenvergunning
 • Het organiseren van een Wielerronde Horst & Telgt op 5 juli 2023 van 18:00-22:30 uur op en nabij de Zeeweg. Voor dit evenement is tevens een ontheffing geluid op grond van artikel 3:2 verordening fysieke leefomgeving Ermelo verleend.
 • Het organiseren van een Afterparty HME op 3 juni 2023 vanaf 14:00-22:00 uur op de terrassen van café de Veluwe en de Molenaer en de parkeerplaats van de Dorpskamer. Voor dit evenement is tevens een ontheffing geluid op grond  van artikel 3:2 Verordening fysieke leefomgeving Ermelo en een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet verleend.
 • Het organiseren van een beachvolley toernooi en after party op 11 augustus 2023 van 19:00-23:30 uur en 12 augustus 2023 van 12:00 tot 23:30 uur op het parkeerterrein (Calluna) aan de Herderlaan. Voor dit evenement is tevens een ontheffing geluid op grond van artikel 3.2 Verordening fysieke leefomgeving Ermelo verleend en een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet. 
Mandaatbesluit
Op 2 mei 2023 hebben college, burgemeester, gemeentesecretaris en de adjunct directeur het “Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Ermelo 2023” vastgesteld. In dit besluit is intern geregeld welke personen in de organisatie bevoegdheid hebben om namens genoemde personen handelingen te verrichten. Het besluit treedt in werking op de dag na publicatie op overheid.nl. Het “Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Ermelo 2020” wordt gelijktijdig ingetrokken. 

Fysieke leefomgeving

Voorwerpen op of aan de weg
het plaatsen van een open vuilcontainer nabij Steynlaan 151 van 17 mei tot en met 30 juni 2023  

Bouwen en Omgeving 

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Zeeweg 85 het verbouwen en uitbreiden van een woning
 • Veldwijkerweg 8 het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning nabij Amaliahof 2 het bouwen van 10 woningen
 • Tonnenberg 53 het bouwen van een tweede bedrijfswoning
 • Burg. Van Oordtstraat 30 het vervangen van ramen 
Verleende omgevingsvergunning
 • Kanoweg 108  het vervangen van een raamkozijn aan de voorzijde van de woning
 • Bosrand 21 het wijzigen van de eerder verleende vergunning voor het verbouwen van een bedrijfsloods tot loftwoning
 • Prins Hendriklaan 25 het verbouwen en uitbreiden van de woning 
 • Gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning
 • Prins Hendriklaan 20 is een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 4 grove dennen en 1 geweigerd (met herplantplicht) 
Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning
 • Drieërweg 104 -3 het verbouwen van een receptie/restaurant 
Vooraankondiging bestemmingsplannen
 • Rodeschuurderwegje achter nr 15: voor de realisatie van twee woningen met toepassing van de Structuurvisie functieverandering
 • Garderenseweg 301: voor de realisatie van vijf woningen met toepassing van de Structuurvisie functieverandering
 • Harderwijkerweg 34: voor de realisatie van één woning
 • Riebroekseweg 49-51: voor de realisatie van twee woningen met toepassing van de Structuurvisie functieverandering
 • Lageveld 7: voor de realisatie van twee woningen met toepassing van de Structuurvisie functieverandering
 • Nijkerkerweg 28-30: voor de realisatie van vijf woningen met toepassing van de Structuurvisie functieverandering 

Verkeer & Vervoer

Verklaring van geen bezwaar ontheffing wegenverkeerswet
Afgegeven voor het houden van een Wielerrit Veluwse Renners op woensdag 31 mei en woensdag 21 juni 2023 van 19:00 uur tot 20:30 uur  

Overig

Toekenning nummer
het toekennen van een nummer Mariënhoef 9 C