Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 1

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

"Dit is een bericht voor de heer P.J. van Eldik: er is op 14 december 2020 een besluit genomen die uw persoon betreft, graag contact opnemen met de gemeente Ermelo, afdeling handhaving via telefoonnummer 0341 – 56 73 21. Vanwege het ontbreken van uw adresgegevens bij de officiële instanties, wordt er op deze wijze bekendgemaakt dat er op 14 december 2020 een besluit is genomen".

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Prins Hendriklaan ongenummerd (kavel 13, nabij nummer 30), het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- of uitrit
 • Garderenseweg 126 het plaatsen van een dakkapel
 • Fazantlaan 29 het bouwen van een schuur
 • Wethouder Rikkerslaan 8 het plaatsen van twee garagedeuren en een dakkapel
 • Oude Telgterweg 253 het bouwen van een wagen- en hooiloods
 • Graaf Janlaan 7 het kappen van 8 vliegdennen en 4 zomereiken
 • Reviuslaan 4 het kappen van een acaciaboom
 • Leuvenumseweg ongenummerd (sectie E perceel 3638) het kappen van een eik
 • Koninginnelaan 3 het kappen van een eik 
Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken. Bel hiervoor naar   0341 - 56 73 21. Of vul een verzoek in om een bouwtekening of bouwplan in te zien via www.ermelo.nl/inzage.

Verleende omgevingsvergunning
 • 5 januari 2021 Drieërweg (tussen Varenlaan en Ericalaan) het kappen van 5 zomereiken, 10 berken en 2 grove dennen (met herplantplicht) 16 februari 2021
 • 6 januari 2020 Julianalaan 123 a het plaatsen van een terrasoverkapping 17 februari 2021
 • 7 januari 2021 Groene Allee 36, 36 a, 38 en 38 a het bouwen van 4 woningen van het type ʻtwee-onder-een-kapʼ en het toekennen van de huisnummers Groene Allee 36, 36 a, 38 en 38a 18 februari 2021
 • 7 januari 2021 Watervalweg 96 het vervangen van een recreatiewoning, het intrekken van huisnummer Watervalweg 96 en het toekennen van huisnummer Watervalweg 96 18 februari 2021
 • 7 januari 2021 Joubertstraat 18 het aanleggen van een in- of uitrit 18 februari 2021
Geweigerde omgevingsvergunning
 • 7 januari 2021 De Beek 75 het realiseren en continueren van tijdelijke dubbele bewoning van de oude woning 18 februari 2021.
Verlenging beslistermijn met 6 weken (verdaging omgevingsvergunning)
 • 7 januari 2021 Graaf Lodewijklaan 7 het tijdelijk plaatsen van een stacaravan 18 februari 2021
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verkeer en vervoer

Toekennen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
 • 7 januari 2021 het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Wegwijzer 56 18 februari 2021
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.