Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 2 2022

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Garderenseweg 287: voor het aanleggen van een in- of uitrit
 • Drieërweg 114: voor het kappen van een eik en een grove den
 • Fazantlaan 27A: voor het bouwen van een veranda en een inloopstal
Verleende omgevingsvergunning
 • Speulderveld 35: voor het bouwen van een woning, het aanleggen van een in- of uitrit en het toekennen van nummer 35
 • Oude Arnhemsekarweg ongenummerd (nabij Nieuw Groevenbeek): voor het gedeeltelijk verharden van een bestaand pad voor het realiseren van een fietspad 
 • Haspelpad en Koesteeg ongenummerd (vanaf de Jacob Catslaan richting de Koesteeg): voor het verbeteren en verbreden van het bestaande fietspad
 • Haspelpad ongenummerd (vanaf de Jacob Catslaan richting de Leuvenumseweg): voor het verbeteren en verbreden van het bestaande fietspad
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning
 • Oude Nijkerkerweg 169: voor het plaatsen van een tijdelijke mast voor telecommunicatie
Verlenging beslistermijn met 6 weken (verdaging omgevingsvergunning)
 • Harderwijkerweg ongenummerd (kavel B, nabij nummer 208), Putterweg ongenummerd (nabij nummer 136): voor het bouwen van een woning
Melding sloop/asbest
 • Groenewoudseweg 2: voor het verwijderen van asbest uit twee schuren
 • Gelreweg 22: voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • Garderenseweg 329: voor het verwijderen van asbest uit een middenspanningsruimte
 • Oude Telgterweg 203: voor het slopen van een clubgebouw
 • Garderenseweg 49: voor het verwijderen van asbest uit een woning/schuur

Verkeer en vervoer

Toekennen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
 • voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Meerkoetstraat 75

Overig

Toekennen nummer
 • voor een nummer aan Telgterweg 242
Participatiebeleid
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad besloten heeft tot vaststelling van het Participatiebeleid
gemeente Ermelo. Het Participatiebeleid treedt in werking per 1 januari 2022.

Verkiezingen

Openbare kennisgeving zittingen centraal/hoofd stembureau
De voorzitter van het hoofd/centraal stembureau maakt bekend op welke dagen zittingen plaatsvinden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De zittingen zijn op 1 en 4 februari, en op 21 maart 2022.