Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 20

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
  • Hogewal 65: voor het renoveren van de kap van de woning 
  • Horster-Engweg 10: voor het plaatsen van een tiny house
  • De la Reystraat 38: voor het plaatsen van een tijdelijk klaslokaal
Verleende omgevingsvergunning
  • Hamburgerweg 43: voor het plaatsen van een erker aan de voorzijde en het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
Verlenging beslistermijn met 6 weken
(verdaging omgevingsvergunning)
  • Stationsstraat 75: voor het aanleggen van een in- of uitrit
Activiteitenbesluit
Zandkampweg 19: voor intrekking milieumelding
Herderlaan 12: voor starten van activiteiten bedrijf

Besluit lozen buiten inrichtingen
  • Nassaulaan 12: voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem