Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 24

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmaking

Aanvraag evenementenvergunning
 • Voor het houden van een kinderfeest op 30 september 2022 en een braderie op 1 oktober 2022 op het Molenaarsplein
 • Voor het houden van een buurtbarbecue aan de Magnolialaan op 3 september 2022
 • Voor het houden van een barbecue met livemuziek op ’t Weitje op 27 augustus 2022

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Fazantlaan 17A: voor het uitbreiden van de woning
 • Hertzogstraat 29: voor het verbreden van een bestaande in- of uitrit
 • Stationsstraat 75: voor het toevoegen van de functie detailhandel
 • Rutgerskamp 51: voor het uitbreiden van de eerste verdieping aan de voorzijde van de woning
 • Rutgerskamp 53: voor het uitbreiden van de eerste verdieping aan de voorzijde van de woning
Verleende omgevingsvergunning
 • Buitenbrinkweg 14-20, 14-81, 14-118, 14-120, 14-121, 14-136, 14-137, 14-138 en 14-141: voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan in verband met de huisvesting van (Oekrainse) vluchtelingen
 • Fietspad het ‘Drieprinsenpad’ (vanaf Sprielderweg tot De Laak): voor het verbeteren en verbreden van het fietspad
 • Fietspad ‘Groevenbeekse Heide’ (vanaf Oude Telgterweg tot Putterweg): voor het verbreden van het fietspad
 • Fietspad ‘Postweg’ (vanaf Drieerweg naar Schaapskooi): voor het verbeteren en verbreden van het fietspad
 • Fietspad ‘Bergpad’ (vanaf Garderenseweg tot Paleisweg): voor het verbeteren en verbreden van het fietspad
 • Hoge Enk 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 en Suikerbakker 11, 13, 15, 17, 19, 21: voor kaprenovatie van 14 woningen
Verlenging beslistermijn met 6 weken (verdaging omgevingsvergunning)
 • 9 juni 2022 Garderenseweg 174a: voor het legaliseren van een paardenrijbak
Intrekken aanvraag op verzoek aanvrager
 • 8 juni 2022 Stationsstraat 75: voor het aanleggen van een in- of uitrit
Activiteitenbesluit
 • De Beek 89: voor het veranderen van dieraantallen en het vergroten van de stalruimte
Melding sloop/asbest
 • Retiefstraat 58: voor het verwijderen van asbest uit woning
 • Buurtweg 73: voor het verwijderen van asbest uit woonhuis

Verkeer en vervoer

Verkeersbesluiten
 • Voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen aan de Brink 12
 • Voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen aan de Postweg 50.

Overig

Anterieure exploitatieovereenkomst
Burgemeester en wethouders van gemeente Ermelo hebben op 1 juni 2022 een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten inzake winkel- en woningbouwontwikkeling op locatie De Enk.