Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 25

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Aanvraag evenementenvergunning
 • Riebroekseweg 35: voor het organiseren van Schuurfeest Telgt op 3 september 2022
Verleende evenementenvergunning
 • Garderenseweg 195: voor het organiseren van Truck & Tractorpulling Speuld op 3 september 2022 van 11.00 tot 20.00 uur. Voor dit evenement is ook een ontheffing voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken.
Ontheffing recreatief gebruik buiten kampeerterreinen
 • Watervalweg 170: voor het houden van een logeerfeest op 24 en 25 juni 2022 van 15.30 uur tot en met 13.00 uur op locatie het CSV Dindoa gebouw en de korfbalvelden van CSV Dindoa
Verleende objectontheffing
 • Retiefstraat 209: voor het plaatsen van een open vuilcontainer van 10 tot en met 27 juni 2022

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Russulalaan ongenummerd (nabij nummer 24): voor het bouwen van een woning
 • Jasmijnweg 59: voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
 • De la Reystraat 182: voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
 • Horsterweg 22B: voor het kappen van een esdoorn
 • Kozakkenkamp ongenummerd (nabij nummer 33): voor het aanleggen van een in- of uitrit
Verleende omgevingsvergunning
 • Bilderdijklaan 3: voor het bouwen van een woning en het toekennen van huisnummer Bilderdijklaan 3
 • P.C. Hooftlaan 17: voor het uitbreiden van de woning met een serre en het plaatsen van een dakopbouw op de garage
 • ’t Abdij 44: voor het verbreden van een bestaande in- of uitrit
 • Fazantlaan 14: voor het bouwen van een paardenstal en paardenrijbak
 • Stationsstraat 75: voor het toevoegen van de functie detailhandel
Melding sloop/asbest
Retiefstraat 287: voor het verwijderen van asbest uit een woning

Bestemmingsplannen
 • Koningin Emmalaan 1: vooraankondiging bestemmingsplan
 • Kerkdennen 46: bestemmingsplan ter inzage

Overig

Mededeling
Op 29 maart 2022 heeft de gemeenteraad van Ermelo de Verordening gezamenlijke commissie voor bezwaarschriften Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht 2022 vastgesteld. De Verordening treedt op 1 juli 2022 in werking.

Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart regio Noord-Veluwe
De Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart regio Noord-Veluwe ligt van 23 juni tot en met 3 augustus 2022 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via www.overheid.nl.

Ontwerp-saneringsprogramma verkeerslawaai
Het ontwerpsaneringsprogramma verkeerslawaai ligt van 23 juni tot en met 3 augustus 2022 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis.
U kunt de stukken ook digitaal raadplegen via www.overheid.nl.