Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 29

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Verleende objectontheffing (art. 2:10 APV)
 • 15 juli 2021 Stationsstraat 135-137: voor het plaatsen van een (dichte) vuilcontainer op 31 juli 2021 van 12.00 tot 15.00 uur
 • 15 juli 2021 Lion Cachetstraat 77: voor het plaatsen van een (open) vuilcontainer, voor niet vaker dan 3 keer en voor steeds niet langer dan 4 aaneengesloten dagen, in de periode van 9 augustus tot en met 1 december 2021
Melding wijziging leidinggevende m.b.t. bestaande drank- en horecavergunning (verleend)
 • 15 juli 2021 Dokter Holtropstraat 12: verleende melding wijziging leidinggevende m.b.t. de bestaande drank- en horecavergunning van slijtersbedrijf Topslijter Ermelo
Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Buitenbrinkweg 32A: voor het kappen van twee eiken
 • Harderwijkerweg 200: voor het realiseren van een carport
 • De Enk 4: voor het uitbreiden van een bovenwoning
 • Kawoepersteeg 40 34: voor het kappen van een vliegden
 • Eendenparkweg 25A: voor het bouwen van een woning
Verleende omgevingsvergunning
 • 13 juli 2021 Nijkerkerweg 40: voor het verbouwen van de woning en het vernieuwen van de kap
 • 13 juli 2021 Paul Krugerweg 44-50: voor het realiseren van tijdelijke onderwijshuisvesting
 • 13 juli 2021 De Enk 115: voor het vergroten van een bestaande dakkapel
 • 14 juli 2021 Herdershof 8: voor het plaatsen van een dakkapel
 • 14 juli 2021 Herdershof 22: voor het plaatsen van een dakkapel
 • 14 juli 2021 Herdershof 24: voor het plaatsen van een dakkapel
 • 14 juli 2021 Herdershof 26: voor het plaatsen van een dakkapel
 • 14 juli 2021 Herdershof 30: voor het plaatsen van een dakkapel
 • 14 juli 2021 Herdershof 34: voor het bouwen van een garage
 • 14 juli 2021 Herdershof 48: voor het plaatsen van een dakkapel
 • 15 juli 2021 Jacobslaan 30: voor het bouwen van een woning, het intrekken van huisnummer Jacobslaan 30 en het toekennen van Jacobslaan 30
 • 15 juli 2021 Oude Nijkerkerweg 111: voor het vervangen van een bijgebouw
Verlenging beslistermijn met 6 weken (verdaging omgevingsvergunning)
 • 13 juli 2021 Dokter Holtropstraat 77: voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik
Intrekken aanvraag op verzoek aanvrager
 • 15 juli 2021 Harderwijkerweg 200: voor het realiseren van een carport
Anterieure overeenkomst “Veldwijk”
 • Burgemeester en wethouders van gemeente Ermelo hebben op 29 juni 2021 een anterieure overeenkomst gesloten voor het deelgebied Veldwijk.
Fokko Kortlanglaan 150 - 152
 • Vooraankondiging bestemmingsplan Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij het voornemen heeft om het bestemmingsplan Fokko Kortlanglaan 150 – 152 voor te bereiden. Dit bestemmingsplan biedt een juridische planologisch kader voor de realisatie van 10 woningen.
Oude Nijkerkerweg 129-57
 • Bestemmingsplan onherroepelijk Het bestemmingsplan Oude Nijkerkerweg 129-57 is met ingang van 9 juli 2021 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan biedt een juridisch planologisch kader om de recreatiewoning met aanduiding “permanente bewoning toegestaan” te wijzigen naar een reguliere recreatiewoning voor wisselende verhuur. 
Melding sloop/asbest
 • 30 maart 2021 Vliek Bouwonderneming B.V., Oude Telgterweg 222: voor het verwijderen van asbest uit een schuur/ opslag
 • 6 juli 2021 BMG Asbestservice B.V., Wilhelminalaan 8 A: voor het verwijderen van asbest uit het vloerzeil van een kelder
 • 8 juli 2021 De Riebeeck, Riebroekseweg 35: voor het verwijderen van asbest uit een kalverenstal

Verkeer en vervoer

Verkeersbesluit
 • 13 juli 2021: Burgemeester en wethouders hebben besloten om nabij Kievitstraat 45 een parkeerplaats aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De parkeerplaats wordt aangeduid door middel van het bord E6.
 • 21 juli 2021: Burgemeester en wethouders zijn voornemens om de maximale snelheid van de Garderenseweg in de kom van Speuld te verlagen van 50 km/h naar 30 km/h.
Verklaring van geen bezwaar ontheffi ng wegenverkeerswet
 • 13 juli 2021: voor het houden van een ʻElfheuvelen toertocht’ op zaterdag 28 augustus 2021 van 9:00 tot en met 14:00 uur

Overig

Toekennen nummer
 • 14 juli 2021: toekennen nummer Garderensweg 413 A