Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 31

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Verleende exploitatievergunning openbare inrichting (art. 2:28)
 • 22 juli 2020 is een vergunning verleend voor het exploiteren van de openbare inrichting Brasserie De Volksmond, gevestigd aan de Stationsstraat 80A
 • 22 juli 2020 is een vergunning verleend voor het exploiteren van de openbare inrichting Hotel Landgoed Het Roode Koper, gevestigd aan de Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 82
 • 23 juli 2020 is een vergunning verleend voor het exploiteren van de openbare inrichting Cafetaria De Halte, gevestigd aan Dr. Van Dalelaan 60
 • 23 juli 2020 is een vergunning verleend voor het exploiteren van Akropolis, gevestigd Stationsstraat 79
 • 23 juli 2020 is een vergunning verleend voor het exploiteren van de openbare inrichting Cafetaria Telgterhoek en Pizza Ermelo gevestigd aan de Dokter Holtropstraat 146
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekend-making van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester (Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Geaccepteerde melding kleinevenement
 • 21 juli 2020 geaccepteerde melding klein evenement voor het organiseren van de Klompentocht Juliana Speuld op 28 augustus 2020, start en finish Garderenseweg 150
 • 21 juli 2020 geaccepteerde melding klein evenement voor het organiseren van een Heideloop op 19 september 2020, start en finish Herderlaan 51

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Sparrenlaan 10: voor het plaatsen van 2 vlaggenmasten
 • Cantharellaan 23: voor het aanpassen van de gevel
 • Zwaluwstraat 84: voor het plaatsen van een dakkapel
 • Oude Telgterweg 200: voor het kappen van een eik
 • Rengersland 2: voor het uitbreiden van de woning
 • Struikakkers 5: voor het realiseren van een in-/uitri
 • Zwaluwstraat 159: voor het kappen van een kastanje
 • Julianalaan 96: voor het vervangen van de aanbouw
 • Dokter van Dalelaan 66-68 De Hooge Riet: voor het realiseren van 33 woningen in het hoofdgebouw (Rijksmonument)
Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken. Bel hiervoor naar (0341) 56 73 21. Of vul een verzoek in om een bouwtekening of bouwplan in te zien via www.ermelo.nl/inzage.

Verleende omgevingsvergunning
 • 21 juli 2020 Horloseweg 53 A : voor het bouwen van een woning en het toekennen van huisnummer Horloseweg 53 A
 • 23 juli 2020 Horsterweg 147, kavel 15: voor het kappen van een eik
 • 23 juli 2020 Parelhoenhof 12 A: voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit en het toekennen van huisnummer Parelhoenhof 12 A
Geweigerde omgevingsvergunning
 • 22 juli 2020 Catharellaan ongenummerd (nabij nummer 19): voor het bouwen van een woning
Aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling gelaten
 • 21 juli 2020 Brederodelaan 1: voor het plaatsen van een tuinhuis
Verleende objectontheffing
 • 23 juli 2020 verleende objectontheffing voor het plaatsen van een open vuilcontainer op de parkeerplaats van 3 augustus tot en met 3 september 2020 aan de Lion Cachetstraat 2
Wijziging periode objectontheffing
De objectontheffing van 9 juli 2020 voor het leggen van oprijplaten en het plaatsen van een hoogwerker aan de Ericalaan tegenover nummer 1 voor de periode van 22 juli tot en met 28 juli 2020 is gewijzigd naar de periode van 13 augustus tot en met 18 augustus 2020.

Toekennen huisnummer
 • 23 juli 2020 intrekken huisnummer Enckerkamp 31 en toekennen huisnummer Enckerkamp 31 a t/m f
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van de besluiten (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning op verzoek aanvrager
 • Burgemeester langmanstraat 2: voor het kappen van 5 eiken
 • Steynlaan ongenummerd (nabij nummer 54-64): voor het kappen van 2 moeraseiken

Melding sloop/asbest

Melding mobiel puinbreken
 • 10 juli 2020 Protestants Christelijke Basisschool De Goede Herder, Zeeweg 98: voor het mobiel puinbreken van 01-08-2020 t/m 31-10-2020
Meldingen sloop/asbest
 • 4 juli 2020 Veehouderij G.T. van de Blankevoort Leuvenumseveld 24: voor het slopen van een boerderij
 • 9 juli 2020 Plus Supermarkt Alberts, Burgemeester Langmanstraat 2: voor het slopen van een gebouw t.b.v. uitbreiding van de supermarkt
 • 13 juli 2020 Retiefstraat 45: voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 14 juli 2020 Sterrenboswegje 2: voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 14 juli 2020 Harderwijkerweg 203-57: voor het verwijderen van asbest en het slopen van een zomerhuisje en schuur
 • 20 juli 2020 Veehouderij B. Vliek, Buitenbrinkweg 22: voor het verwijderen van asbest uit een agrarisch bedrijfsgebouw
 • 20 juli 2020 Putterweg 37: voor het slopen van een carport /dak van een opslagruimte