Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 38

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Verleende evenementenvergunning
 • Voor het organiseren van een Burendag op 24 september 2022 van 15.30 tot 19.00 uur, ter hoogte van Kozakkenkamp 2 – 4A
 • Voor het organiseren van een Oktoberfeest op 8 oktober 2022 van 17.00 tot 23.30 uur op ’t Weitje. Voor dit evenement is ook een ontheffing verleend voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank. Daarnaast is een ontheffing verleend om tijdens het evenement geluidsversterkende apparatuur te gebruiken.
 • Voor het organiseren van een hobby & kleedjesmarkt op 24 september 2022 van 10.00 tot 17.00 uur in de Stationsstraat en op het Raadhuisplein. Daarnaast is een ontheffing verleend om tijdens het evenement geluidsversterkende apparatuur te gebruiken.
Verleende objectontheffing
 • IJsbaanweg 2: voor het plaatsen van een container op de parkeerplaats nabij IJsbaanweg 2 van 14 september tot en met 30 september 2022
 • Stationsstraat 45: voor het plaatsen van een container op de parkeerplaats nabij Stationsstraat 45 i van 19 september tot en met 7 oktober 2022

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Champignonlaan 7: voor het kappen van een eik
 • Stationsstraat 27a: voor het realiseren van 9 appartementen
 • Harderwijkerweg 24: voor het kappen van een berk
 • Lange Haeg 68: voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning
 • Lange Haeg 68: voor het uitbreiden van de schuur
 • Allee 27: voor het tijdelijk wijzigen van de functie kantoor naar wonen
 • Kozakkenkamp 33 E: voor het realiseren van een kelder
 • Kozakkenkamp 33 H: voor het realiseren van een kelder
Verleende omgevingsvergunning
 • Hogewal 27: voor het kappen van een kastanjeboom (met herplantplicht)
 • Telgterweg 309: voor het uitbreiden van de woning (monument) met een bijgebouw
 • Zwaluwstraat 180: voor het uitbreiden van de woning aan de achterkant middels een uitbouw
 • Havikshof 15: voor het legaliseren van dichtmaken van een carport door het plaatsen van een garagedeur
Verlenging beslistermijn met 6 weken
(verdaging omgevingsvergunning)
 • Palmbosweg 32 – 36: voor het uitbreiden van het strandpaviljoen
 • Garderenseweg 141: voor het bouwen van een twee-onder-één-kapwoning met kapschuur
Omgevingsvergunningvrij
 • Hortensialaan 4 B: voor het uitbreiden van de woning
Melding sloop/asbest
 • Patrijzenhof 16: voor het verwijderen van asbest uit 5 bergingen
 • Patrijzenhof 2: voor het verwijderen van asbest uit 5 bergingen
 • Leeuwerikstraat 101: voor het verwijderen van asbest uit een complex
 • Patrijzenhof 2: voor het slopen van een berging
 • Eendenparkweg 42: voor het verwijderen van asbest en het slopen van oude schuren
 • Horsterweg 160: voor het verwijderen van asbest en het slopen van bijgebouwen

Overig

Toekennen nummer
 • Voor het toekennen van een nummer aan Tonnenberg 53 Intrekken nummer
 • Voor het intrekken van het nummer Haspel 91 A
Meerjarenbegroting 2023-2026
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Meerjarenbegroting 2023-2026 gemaakt en aangeboden aan de raad. Deze Meerjarenbegroting 2023-2026 is de begroting van de gemeenteraad en moet door de raad worden vastgesteld. De begroting geeft de plannen en de daarbij behorende middelen voor de komende jaren weer. Na vaststelling door de raad zal het college van b&w in 2023 aan de
uitvoering beginnen. U kunt de Meerjarenbegroting 2023-2026 vanaf nu inzien via www.ermelo.nl/gemeentebestuur/gemeenteraad/financien.

Naar verwachting vindt de behandeling plaats op: 5 oktober 2022 (beeldvormende bespreking Raad), 19 oktober 2022 (oordeelsvormende
bespreking raad) en 9 november 2022 Behandeling in raad (vaststelling).