Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 4

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Verleende Drank en Horecavergunning
 • 16 januari 2020 Stationsstraat 54: verleend aan het horecabedrijf Café, restaurant, pannenkoekenhuis De Likkepot
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (datum hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester , Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verleende terrasontheffing 
 • 16 januari 2020 Stationsstraat 54: verleend aan het horecabedrijf Café, restaurant, pannenkoekenhuis De Likkepot
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (datum hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester , Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Graaf Lodewijklaan 5: voor het uitbreiden van de woning en het bijgebouw 
 • Zwaluwstraat 23: voor het uitbreiden van de woning aan de voorzijde 
U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor een afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of bel (0341) 56 73 21.

Verleende omgevingsvergunning
 • 14 januari 2020 Rengersland ter hoogte van nummer 1-13: voor het kappen van 4 sierkersen en 2 paardenkastanjes
 • 16 januari 2020 Buitenbrinkweg ongenummerd (nabij nummer 71): voor het kappen van 2 zomereiken
 • 16 januari 2020 Rookland naast nummer 20, Veldwijkerweg naast nummer 14 en Rengersland voor nummer 1-13: voor het realiseren van parkeerplaatsen
 • 16 januari 2020 Jeugdkant 20: voor het verplaatsen van de hoofdingang
 • 16 januari 2020 Horsterweg ongenummerd (ter hoogte van Van den Berghlaan): voor het kappen van een beuk Verlenging beslistermijn met 6 weken (verdaging omgevingsvergunning)
 • 13 januari 2020 Horster-Engweg 18: voor het renoveren en uitbreiden van de woning, het vervangen van bijgebouwen en het realiseren van een paardenbak
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treff en. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Geaccepteerde melding brandveilig gebruik
 • 16 januari 2020 Raadhuisplein 2: voor het brandveiling gebruiken van het gemeentehuis