Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 45

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Verleende evenementenvergunning
 • Voor het organiseren van een Kerstmarkt op 17 december 2022 van 10.00 tot 17.00 uur op de locatie Stationsstraat, het Pauwenplein en het Raadhuisplein
 • Voor het organiseren van een “Trekker Light Tour” op 10 december 2022 van 18.00 tot 20.00 uur, vanaf de Putterweg via Horst (Horsterweg) naar ‘s Heerenloo en vanaf ‘s Heerenloo via Telgt (Telgterweg) weer naar Putten
Verleende evenementenvergunning
 • Voor het organiseren van de Sinterklaasintocht op 12 november 2022 van 14.30 tot en met 17.30 uur in het centrum van Ermelo vanaf het NS- station met als eindpunt het Molenaarsplein). Voor dit evenement is ook een ontheffing verleend voor het gebruiken van geluidsversterkende apparatuur. Daarnaast is er een ontheffing verleend om tijdens de intocht van Sinterklaas met een paradewagen (motorvoertuigen) in het voetgangersgebied te rijden, al dan stil e staan, en te parkeren.

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Prins Bernhardlaan 4: voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak
Verleende omgevingsvergunning
 • Kamperfoeliehof 47: voor het uitbreiden van de woning
 • Slagsteeg 7: voor het kappen van 2 eiken (met herplantplicht)
 • De Enk 1-5 en Dokter Holtropstraat 2: voor het bouwen van 2 gebouwen met winkelruimten en 16 appartementen, het intrekken van de huisnummers De Enk 1, 3 en 5, Dokter Holtropstraat 2 en Stationsstraat 93 en het toekennen van de huisnummers De Enk 1, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f en Dokter Holtropstraat 2, 2a, 2b, 2c, 2d
 • Zeeweg 85A: voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit en het toekennen van huisnummer Zeeweg 85A
 • Hulstlaan 3: voor het verbreden van de bestaande in- of uitrit
 • Telgterpoort ongenummerd (nabij nummers 1-30): voor het plaatsen van 2 airco’s op het dak
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning
 • Lange Haeg 68: voor het uitbreiden van de schuur en het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning op verzoek van aanvrager
 • Oude Nijkerkerweg ongenummerd (nabij nummer 118): voor het bouwen van een woning, het plaatsen van een zonnepaneel- of collector en het aanleggen van een in- of uitrit
Melding sloop/asbest
 • Kampvelderweg 20: voor het verwijderen van asbest en slopen van 2 woningen
 • Luthulihof 3: voor het verwijderen van asbest uit een woning
Besluit Mobiele Puinbreker
 • Witteland ongenummerd: voor mobiel puinbreken
Bestemmingsplannen
 • Buitenbrinkweg 81: vooraankondiging bestemmingsplan
 • Watervalweg 136: vooraankondiging bestemmingsplan

Verkeer en Vervoer

Verklaring van geen bezwaar ontheffing wegenverkeerswet
 • Afgegeven voor het houden van fietstoertocht ‘Rock Solid’ op 19 november 2022

Overig

Anterieure overeenkomsten
Burgemeester en wethouders van gemeente Ermelo hebben op 25 oktober 2022 een anterieure overeenkomst gesloten inzake een wijziging
van de bestemming op de locatie Rodeschuurderwegje 9-11 te Ermelo.