Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 47

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Verleende terrasontheffing
 • Branderskamp 4: voor het exploiteren van een terras bij horecabedrijf Ermelosche Frietzaak
Verleende exploitatievergunning openbare inrichting
 • Branderskamp 4: voor het exploiteren van de openbare inrichting Ermelosche Frietzaak
Verleende objectontheffing
 • Nabij Kozakkenkamp 16: voor het plaatsen van twee opslagcontainers en een mobiel toilet van 15 november tot en met 16 december 2021

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Zwaluwstraat 44: voor het uitbreiden van de woning
 • Horsterweg 165 16: voor het bouwen van een recreatiewoning
 • Hogewal 49: voor het uitbreiden van een bijgebouw ten behoeve van mantelzorg
 • De Beek 89: voor het wijzigen van de voorgevel
 • Ligusterweg 19: voor het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning
 • Patrijzenhof 6-10: voor het bouwen van een woonwagen
 • Haspel 123A: voor het realiseren van een zorggebouw met zorgappartementen
 • Putterweg 140: voor het kappen van 9 bomen
 • Rietgansstraat 8: voor het plaatsen van een dakkapel en een erker aan de voorzijde van de woning
 • Gentenerf 7: voor het plaatsen van 23 tijdelijke woonunits
Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning
 • Dennenlaan 2: voor het kappen van een beuk, zes eiken en negen grove dennen. In de krant van 10 november 2021 heeft gestaan dat het om Prinsenhof 2 ging.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning
 • Wilhelminalaan 18-20: voor het brandveilig gebruiken van een zorggebouw.
Verleende omgevingsvergunning
 • Telgterweg 289: voor het kappen van een lindeboom (met herplantplicht) en het verplaatsen van een in- of uitrit
 • Drieërweg ongenummerd (rotonde Schoolweg/Morieljelaan): voor het aanleggen van een replica grafheuvel op de rotonde
 • Ds. Witteveenlaan 14: voor het plaatsen van een dakopbouw
 • Oranjelaan 10: voor het kappen van een beuk
 • Oranjelaan 11: voor het kappen van 2 kastanjebomen
 • Jacob Catslaan 15: voor het kappen van 4 grove dennen en een eik
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning
 • Wiekslag 25: voor het brandveilig gebruiken van het kinderdagverblijf
Intrekken aanvraag op verzoek aanvrager
 • Rietgansstraat 8: voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en een erker aan de voorkant
 • Rietgansstraat 8: voor het plaatsen van een erker
Besluit lozen buiten inrichtingen
 • Dokter van Dalelaan 66: melding lozing buiten inrichtingen Hooge Riet
Melding sloop/asbest
 • Veldzichtweg 12 C: voor het verwijderen van asbest en het slopen van een bedrijfspand
Activiteitenbesluit
 • Zeeweg 1: voor tijdelijke grondwaterverlaging d.m.v. bronnering voor inspectie ondergrondse tankinstallatie

Verkeer en vervoer

Toekennen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
 • voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Meerkoetstraat 75

Overig

Anterieure overeenkomst
 • wijziging van de bestemming op de locatie Kawoepersteeg 40
Rectificatie toekennen nummer
 • Strokel 5 18: het toekennen van een nummer. In de krant van 17 november 2021 heeft gestaan dat het om Strokel 5 ging.