Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 6 2023

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemeen

Aanvraag evenementenvergunning
 • Voor het organiseren van een voorjaarsfair op het parkeerterrein van het Henriette van Heemstrahuis (Paul Krugerweg 43A) op 25 mei 2023 van 10.00 tot 16.30 uur
 • Voor het organiseren van een tuinmarkt op de parkeerplaats (nabij de ingang) van de Lidl op de locatie Garsteland 4 op 13 april 2023 van 08.00 tot 20.00 uur

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Meeboerserf 6: voor het kappen van 2 eiken
 • Korpersteeg 26: voor het kappen van 2 eiken
 • Veldwijk 75: voor het kappen van 2 beuken en 1 kronkelwilg
 • Magnolialaan 13: voor het uitbreiden van de woning
 • Kawoepersteeg 22 3: voor het kappen van 4 dennen
 • Eendenparkweg ongenummerd (kavel D en F, nabij nummer 27): voor het bouwen van een woning
 • Eendenparkweg 35A 3: voor het kappen van 2 zomereiken
Verleende omgevingsvergunning
 • Meeboerserf 6: voor het kappen van 2 eiken (met herplantplicht)
 • Dokter van Dalelaan 18: voor het kappen van 1 eik (met herplantplicht). Dit besluit is een rectificatie op het besluit van 10 januari 2023, zoals gepubliceerd op 18 januari 2023
 • Willem de Zwijgerlaan 15: voor het plaatsen van een erfafscheiding en zonnepanelen
 • Mariënhoef 4: voor het plaatsen van ramen in de voor- en zijgevel
 • Lion Cachetstraat 71: voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning
 • Korpersteeg 30: voor het vervangen van een opslaghal
Omgevingsvergunningvrij
 • Oude Telgterweg 84: voor het kappen van een kastanjeboom
Activiteitenbesluit
 • Kawoepersteeg 33: voor nieuw te bouwen bedrijfshal voor opslag van hout en plaatmateriaal

Overig

Toekennen nummer
 • Voor het toekennen van een nummer Oude Nijkerkerweg 145 C
 • Voor het toekennen van een nummer Julianalaan 114
 • Voor het intrekken van Burgemeester Langmanstraat 2 en 2A en het toekennen van Markt 2 en 4