Officiële bekendmakingen gemeente Ermelo week 8

Hierbij de officiële bekendmakingen van de gemeente Ermelo en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Algemene bekendmakingen

Verleende drank- en horecavergunning
 • 18 februari 2021 Telgterweg 221 verleende drank- en horecavergunning voor uitoefening van het horecabedrijf Wijngaard Telgt 
Verleende tijdelijke standplaatsvergunning (art. 5:18 APV)
 • 17 februari 2021 is een vergunning verleend aan Van Bennekom Warenhuis B.V. voor het innemen van een tijdelijke standplaats van 17 februari 2021 tot en met 14 april 2021 op de locatie De Enk 26
 • 12 februari 2021 is een vergunning verleend  voor het innemen van een tijdelijke standplaats voor de verkoop van oliebollen en toebehoren van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 op het Raadhuisplein
 • 19 februari 2021 is een vergunning verleend voor het innemen van een tijdelijke standplaats, van 19 februari 2021 tot en met 17 april 2021, bij restaurant Het Postkantoor op de locatie Stationsstraat 78 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd. 

Bouwen en Omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Koningsweg 202 voor het kappen van 2 eiken en 2 berken
 • Staverdenseweg 287 voor het herinrichten van een gedeelte van het landgoed
 • Huygenslaan 4 voor het kappen van een grove den
 • Garderenseweg 130 voor het toevoegen van een aanduiding plattelandswoning op een bestaande bedrijfswoning
 • Buitenbrinkweg 65 voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Groenewoudseweg 5 voor het vernieuwen van een berging
 • Valkenhof 43 voor het bouwen van een veranda en berging
 • Russulalaan 22 voor het kappen van een zomereik en 4 grove dennen 
Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken. Bel hiervoor naar  (0341) - 56 73 21. Of vul een verzoek in om een bouwtekening of bouwplan in te zien via www.ermelo.nl/inzage

Verleende omgevingsvergunning
 • 15 februari 2021 Horloseweg 61 voor het kappen van 9 eiken
 • 16 februari 2021 Huygenslaan 22 voor het kappen van een vliegden
 • 16 februari 2021 Fazantlaan 4 voor het wijzigen en verduurzamen van de zwemaccommodatie door middel van het realiseren van een aanbouw voor zwembadtechniek
 • 16 februari 2021 Kostersland 14 voor het plaatsen van een dakopbouw
 • 16 februari 2021 Wilhelminalaan 8A voor het verbouwen en verduurzamen van de woning
 • 17 februari 2021 Telgterweg/Oude Nijkerkerweg, Leuvenumseweg/Jacob Catslaan, Putterweg/Ericalaan, Harderwijkerweg/Prins Hendriklaan, Putterweg/ʼt Weitje en Dokter van Dalelaan/Stationsplein voor het tijdelijk plaatsen van vlaggenmasten
 • 15 februari 2021 Wethouder Rikkerslaan 8 voor het isoleren van het dak en het plaatsen van een dakkapel
 • Ericalaan 66 voor het bouwen van een woning, het realiseren van een in-/uitrit, het intrekken van huisnummer Ericalaan 66 en het toekennen van huisnummer Ericalaan 66
 • 18 februari 2021 Kawoepersteeg 2 voor het bouwen van een mantelzorgwoning en een carport 
Toekennen nummer
 • 18 februari 2021 voor het toekennen van een nummer Horsterweg 66A
 • 18 februari 2021 voor het toekennen van een nummer Horsterweg 165 14A 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Verkeer en vervoer

Verkeersbesluit
 • Burgemeester en wethouders hebben besloten nabij Driesprong 30, twee parkeerplaatsen aan te wijzen met als specifiek doel het opladen van elektrische autoʼs. De parkeerplaatsen worden aangeduid door middel van het bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 en een onderbord met de tekst ʻopladen elektrische voertuigenʼ. 
Het besluit ligt ter inzage. Om dit besluit in te kunnen zien kunt u contact opnemen met afdeling publiekszaken (0341) 56 73 21 of het verkeersbesluit raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.