Onverwacht positief financieel resultaat voor Ermelo in 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs kennisgenomen van de Meicirculaire 2020 en volgende jaren Gemeentefonds.

In deze circulaire – die drie keer per jaar verschijnt – staat hoeveel geld gemeentes ontvangen vanuit het Gemeentefonds.

Het Gemeentefonds is de grootste inkomensbron van gemeentes. Voor Ermelo brengt deze Meicirculaire voor 2020 een onverwacht positief resultaat van 551.000,- met zich mee. We krijgen meer geld dan waar we op gerekend hadden. 
 
Echter de volgende jaren krijgt de gemeente minder uit het gemeentefonds maar tot 2024 is dat goed op te vangen binnen de huidige begroting.
 
Hoewel de meerjarenbegroting nog niet structureel sluitend is, blijkt uit een rapport van accountancy.nl dat Ermelo in de top 10 staat van meest financieel gezonde gemeentes met een inwoneraantal tussen de 25.000 en 50.000. Dit komt onder andere doordat de gemeente op dit moment weinig geld leent, waardoor zij ook weinig kosten heeft aan rente en aflossing. 
 
Wonen in een gemeente die de financiën op orde heeft, is zowel voor burgers als bedrijven belangrijk. Daarom hechten we als gemeente Ermelo aan een structureel sluitende meerjarenbegroting.