Ruinerwold-vader opgenomen na verdenking van nieuw zedendelict

Door Harry Schipper – De Ermelose burgemeester Dorine Burmanje heeft ‘Ruinerwold-vader’ Gerrit Jan van D. na nu pas is bekend geworden vorige week woensdag al een tijdelijk huisverbod opgelegd.

Als reden daarvoor geeft de gemeente op dat ‘de veiligheid van de jong volwassenen door de aanwezigheid van de vader onvoldoende gewaarborgd kon worden’

In overleg met hulpverleners is bovendien geregeld dat de vader is opgenomen in een zorginstelling. Of het hier gaat om een Ermelose instelling of een instelling in een andere woonplaats, maakt de gemeente uit privacyoverwegingen niet bekend.

Evenmin is bekend gemaakt of de opname vrijwillig of gedwongen was en in hoeverre het huisverbod en daarna de opname in een zorginstelling te maken hebben met een nieuwe aangifte tegen Gerrit Jan D van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het nieuws hierover werd gisteren naar buiten gebracht door RTV Drenthe. Deze omroep meldde dat één van de oudere kinderen aangifte had gedaan. Het slachtoffer zou één van de jongere kinderen zijn, die tot voor kort bij de vader in Ermelo woonde. De nieuwe aangifte wordt nu onderzocht door het Openbaar Ministerie.

Vader Gerrit Jan van D. trok twee maanden geleden in de woning in het Ermelose buitengebied waar op dat moment al zo’n tien maanden zijn vier jongste (inmiddels volwassen) kinderen verbleven. Zijn verhuizing volgde kort nadat de rechtbank in Assen had bepaald dat strafvervolging niet meer kon, omdat de vader vanwege zijn slechte gezondheid niet meer kon terechtstaan voor de jarenlange vrijheidsberoving en mishandeling van zijn kinderen, waarvan hij enkele bovendien seksueel zou hebben misbruikt.

De gemeente Ermelo beperkt zich opnieuw in haar uitlatingen over de hele kwestie. Gemeentewoordvoerder Petra Obbes volstaat met het uitgeven van de volgende verklaring van de gemeente: “Zoals eerder aangegeven doen we er samen met politie en zorginstellingen alles aan om daar waar zich veranderingen in de woon-/leefsituatie van de jong volwassenen uit Ruinerwold voordoen, dat in goede banen te leiden. Met als doel de veiligheid en rust van de jong volwassenen te waarborgen. Dat doen we met uiterste zorgvuldigheid.”

“Met de komst van vader, na zijn vrijlating, is de situatie veranderd. We hielden dat met diverse partijen nauwlettend in de gaten. We ontvingen signalen, dat de veiligheid van de jong volwassenen door de aanwezigheid van vader onvoldoende gewaarborgd kon worden. Dat maakte een passende interventie noodzakelijk. Onze burgemeester heeft vader daarom per 28 april 2021 een tijdelijk huisverbod (ex artikel 2 Wet tijdelijk huisverbod) opgelegd.”
 
“Als gemeente staan we er voor, dat mensen die hulp nodig hebben deze hulp krijgen. Wij zijn daarbij verantwoordelijk, dat dat gebeurt met behoud van hun privacy en veiligheid. Voor vader is een plek gevonden in de zorg. In het kader van de privacy kunnen en willen we als gemeente Ermelo hier niet verder op ingaan.”