SGP Ermelo wil onderzoek naar woningsplitsing

Dit kwam woensdag 24 november tijdens de politieke tafel over het functieveranderingsbeleid ter sprake. Raadslid Pieter Stam van de SGP stelde voor om niet alleen naar bestaande gevallen van dubbele bewoning in het buitengebied te kijken, maar ook naar mogelijke nieuwe gevallen in het dorp Ermelo.

De huidige woningnood vraagt om oplossingen. Splitsing van bijvoorbeeld grote villa’s zou hiervoor verlichting in kunnen brengen

Het aantal vierkante meters woonoppervlak per persoon stijgt nog steeds. Door woningsplitsing zouden binnen de bestaande bebouwing meer mensen gehuisvest kunnen worden.
 
Alle fracties voelen voor nadere doordenking zodat hier binnenkort tijdens een aparte bijeenkomst verder over doorgesproken zal worden.