Tijdelijke inrichting Pretoriusplein in Ermelo klaar

Op het Pretoriusplein waar de oude Prins Willem Alexanderschool stond, is inmiddels een mooi parkje aangelegd waar kinderen kunnen spelen en bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Begin juli worden de bouwhekken verwijderd.

Dan kunnen de kinderen volop gebruik maken van deze mooie en uitdagende speellocatie.

Het onderhoud en beheer komt voor het grootste deel van het terrein bij de gemeente te liggen. Ook is er een moestuin, die wordt onderhouden door bewoners.Mooie samenwerking tussen bewoners en gemeente

Het braakliggende terrein is samen met omwonenden opnieuw ingericht. Een werkgroep van bewoners nam hiervoor het initiatief en kwam met ideeën voor de tijdelijke inrichting van dit terrein. Bewoners en medewerkers van de gemeente gingen samen aan de slag. In november 2019 werden schetsontwerpen gepresenteerd aan de rest van de buurtbewoners. Zij waren positief en de schetsen werden omgezet naar een concreet ontwerp.

Aanleg en inrichting
In januari 2020 is de aannemer gestart met de aanleg van het terrein. Er zijn looppaden en er is een jeu-de-boules baan gemaakt. Ook zijn er acht parkeerplaatsen bijgekomen aan de rand van het park. Buurtbewoners en gemeente wilden graag samen speeltoestellen opknappen en plaatsen. Door Corona konden buurtbewoners helaas niet zoveel doen als ze in eerste instantie wilden. De beplanting is daarom door een aannemer aangebracht. Gelukkig konden bewoners wel hun eigen moestuinbakken vullen. Inmiddels zijn de eerste vruchten geplukt!

Spelen en ontmoeten
Voor de afwerking en inrichting is gebruik gemaakt van bestaande materialen en speeltoestellen die in de gemeentelijke opslag stonden. Er is in het park een waterpomp geplaatst met een houten uitstroomvoorziening die is gemaakt van een oude boom, als speelvoorziening voor kinderen. De houten trappen en scheidingswanden zijn gemaakt van hout uit de Veluwse bossen. Picknicktafels op het ‘buurtterras’ zorgen voor een fijne ontmoetingsplek in het park.Tijdens de droge periode hebben de buurtbewoners een extra inspanning geleverd door in de maand mei het kiemende gras en de jonge beplanting van water te voorzien.

Zaterdag 19 september om 12.00 uur wordt het park officieel door wethouder Leo van der Velden geopend.