Veldwijk gaat op de schop

Door Harry Schipper - De komende jaren gaat bijna heel Veldwijk op de schop: verspreid over het grote terrein komen nieuwe zorggebouwen en zo’n 440 woningen. De helft daarvan is sociale woningbouw. 

Eigenaar GGz Centraal investeert zo’n vijftig miljoen euro in eigen nieuwe zorggebouwen, waarvan de meeste geconcentreerd worden in het zuidwestelijke deel van Veldwijk, dus tegen Ermelo West aan. De andere eigen nieuwbouw komt op het terrein van hun Amersfoortse vestiging Zon en Schild.

Voorzitter Albert van Esterik van de Raad van Bestuur van GGz Centraal presenteerde vanochtend de Ermelose plannen, vervat in een ‘Masterplan voor Landgoed Veldwijk’, aan de pers.

Bij dit masterplan is ook een zogeheten beeldregieplan uitgewerkt. Eerder deze maand stemde het college van B en W al in met deze plannen. Eind deze maand moet ook de gemeenteraad er nog mee instemmen. De gemeente Ermelo werkte bij de planvorming nauw samen met GGz Centraal. De plannen zijn feitelijk een verdere uitwerking van de gemeentelijke structuurvisie ‘Landgoed Veldwijk en De Hooge Riet’, dat de raad vorig jaar februari al had vastgesteld. Aan alle plannen is tot dusver zo’n vijf jaar gewerkt. Volgens Van Esterik zijn ze gemaakt om een einde te maken aan de leegstand, verdere achteruitgang en daarmee (brand)onveiligheid van de gebouwen, waarvan sommige een monumentale status hebben. Een belangrijke oorzaak voor de leegstand is volgens hem de toenemende (ambulante) zorg die mensen thuis krijgen. “Daardoor zijn de gebouwen niet meer nodig voor klinische zorg”.

Het masterplan beschrijft hoe Veldwijk er straks na de herontwikkeling uit komt te zien. Het bos noordelijk van de Horsterweg is ook van GGz Centraal, maar blijft vooralsnog onaangetast. Ook het Hooge Riet valt buiten de plannen; daarvoor is al eerder een plan uitgewerkt. Het gaat dus om het deel tussen de spoorlijn, Horsterweg en Oude Nijkerkweg. Dit gebied is in vier apart te ontwikkelen gebieden opgedeeld. GGz Centraal gaat haar zorgfuncties concentreren in een nieuw modern zorgpark in het zuidwestelijke deel. In de andere drie gebieden is ruimte voor nieuwe functies, hoofdzakelijk woningbouw. Volgens Hans Hoepel, directeur vastgoedontwikkeling van GGz Centraal wordt daarbij ‘héél goed gekeken naar gebiedskwaliteiten als cultuurhistorie, bos en bomen, natuur, landschap, toegankelijkheid en de leefbaarheid van het gebied’.

Dat GGz Centraal niet al haar activiteiten verplaatst naar één centrale locatie in bijvoorbeeld Amersfoort of Almere, is volgens Van Esterik ‘omdat we ons netwerk hier in Ermelo graag behouden’. “En we willen de zorg zo dicht mogelijk aanbieden bij waar die nodig is. We blijven intensief investeren in zorg op de Noordwest Veluwe”. De hoofdbestuurder verwacht niet dat de plannen zullen leiden tot een toename van werkgelegenheid in Ermelo. “We bieden hier veel werk, waarvoor veel vacatures openstaan. We hebben moeite om die vervuld te krijgen”.

Eén van de gevolgen van de plannen is dat er straks geen autoverkeer meer mogelijk is over de spoorwegovergang bij het NS-station. Veldwijk krijgt een nieuwe ontsluitingsweg aan de kant van de Oude Nijkerkerweg, vlakbij de bocht bij Ermelo West. “Niet waar de oprijlaan is”, voegt Hoepel daar nadrukkelijk aan toe. Ook vanuit De Maat komen er ontsluitingen bij voor fietsers en voetgangers. “Het gebied wordt toegankelijker. Er komt zeker geen hek omheen”, aldus de vastgoeddirecteur.

Met de gemeente is afgesproken dat tenminste de helft van de toekomstige woningen bestaat uit sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. Tien procent moet bestaan uit zogenaamde middelhuur en de resterende  veertig procent (midden) dure woningen. GGz Centraal gaat nu een architectenbureau selecteren dat de plannen voor haar eigen zorgpark en zorggebouwen verder moet uitwerken. Als de raad heeft ingestemd met de plannen vindt ook een open en transparante uitbesteding plaats welke marktpartijen – meestal ontwikkelaars, maar het kunnen woningbouwcoöperaties zijn – per deelgebied de nieuwbouwplannen en transformatie van monumentale gebouwen verder mogen uitwerken en realiseren. “Dat wordt nog een lastige opgave”, voorspelt Van Esterik, “want het is een kwetsbaar gebied met monumentale panden”. Hij zegt meteen ook toe dat ‘participatie een belangrijk onderdeel is van de vervolgfase’: “We willen graag de omwonenden, cliënten, familie, verwanten en medewerkers bij de planvorming betrekken”.

De nieuwe wegen op Veldwijk gaan over naar de gemeente, die daarmee ook verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud. “Het is tenslotte een nieuwe woonwijk van Ermelo”, verklaart wethouder Laurens Klappe van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Landgoed Veldwijk
(Foto: Lodewijk J.C. Loor)