Carbid schieten en vreugdevuren

Rond de jaarwisseling is het toegestaan om carbid te schieten, mits u daarvan vooraf een melding doet. Een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling
is natuurlijk erg sfeervol. Voor de veiligheid mag u dit alleen organiseren met een ontheffing.

Carbid schieten - Alleen met toestemming

Rond de jaarwisseling is het toegestaan om carbid te schieten, mits u daarvan vooraf een melding doet. Omdat 31 december op zondag valt, mag carbid schieten alleen op 30 december tussen 10.00 en 00.00 uur, op plekken buiten de bebouwde kom. Meld dit vóór 21 december via een formulier op www.ermelo.nl/jaarwisseling.

Het is belangrijk dat het carbid schieten veilig en verantwoord gebeurt. Na uw melding krijgt u van de gemeente Ermelo de spelregels voor het carbid schieten. Ze controleren samen met de politie of u zich aan deze regels houdt. Kijk voor meer informatie ook op www.wieisdebock.nl.

Vreugdevuren en kleine sfeervuren - Alleen met een ontheffing

Een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling is natuurlijk erg sfeervol. Voor de veiligheid mag u dit alleen organiseren met een ontheffing. Dit geldt voor zowel vreugdevuren als voor kleine sfeervuren op openbaar terrein. Een ontheffing is niet nodig voor een vreugdevuur op uw eigen erf, mits het stoken dan binnen 5 meter van uw eigen gevel gebeurt. Vraag de ontheffing aan vóór 21 december via een formulier op www.ermelo.nl/jaarwisseling.

Deze aanvraag kost € 60,00. U betaalt dit bedrag voor het mogen plaatsen van een object in de openbare ruimte én voor het mogen stoken van schoon hout (milieuwet). Als u de ontheffing krijgt, informeert de gemeente Ermelo u over de spelregels voor het houden van een vreugdevuur of sfeervuur. U mag bijvoorbeeld alleen schoon houtafval stoken. Ze controleren samen met de politie of u zich aan deze regels houdt.