Commissaris van de Koning John Berends verwacht ‘constructieve houding’ van partijen in Ermelose bestuurscrisis

Door Harry Schipper – De Gelderse commissaris van de Koning John Berends omarmt de adviezen die een drietal verkenners onder leiding van Paul Frissen aan hem en de Ermelose fractievoorzitters hebben uitgebracht over de bestuurscrisis in Ermelo.
 

“De gemeente vraagt om een politiek die draait om samenwerking, zonder het altijd een te hoeven zijn. Het wezen van de democratie is niet de wil van de meerderheid, maar respect voor de minderheid”, stelt Berends.

Berends verwacht dat op advies van Frissen de Ermelose bestuurders nu werk kunnen maken van een nieuwe start. Frissen, samen met zijn collega’s Martin Schulz en Henk den Uijl komen in hun rapport over de Ermelose bestuurscrisis met de belangrijke conclusie dat de partijen zich moeten verzoenen met het verleden en elkaar, want daar liggen volgens de drie verkenners de oorzaken van de verstoorde verhoudingen.

De partijen moeten wegen vinden om politiek  te bedrijven op basis van inhoud en argumenten en niet verzanden in vendetta’s, stellen zij ook.
Berends stond aan de wieg van dat rapport dat de fractievoorzitters in Ermelo donderdagmiddag openbaar maakten. Op initiatief van Berends gaven de fractievoorzitters en hijzelf opdracht aan Frissen opdracht de Ermelose bestuurscrisis te onderzoeken.

Aanleiding hiertoe vormden diverse gesprekken tussen Berends en de fractievoorzitters die hem hadden verteld dat ze het vertrouwen in hun burgemeester André Baars hadden opgezegd. Dat gebeurde op basis van gesprekken die zij op hun beurt eerder met de wethouders hadden gevoerd.

Lees ook:
Ermelose fractievoorzitters zeggen vertrouwen op in eigen burgemeester om ‘onwerkbare’ relatie met wethouders
Korte reactie college van B&W Ermelo op briefverslag verkenners