Ermelo moet dubbeltjes omdraaien: Groter tekort dan gedacht

Door: Maarten Westerduin. Dat de vette jaren voor de gemeente Ermelo voorbij zijn, was al bekend, maar de financiële positie lijkt nog slechter te zijn dan gedacht. Waar vorig jaar nog rekening werd gehouden met een tekort van 2,4 miljoen euro, is die verwachting bijgesteld naar 3 miljoen.
 

 Dat is de conclusie van de vorige week vastgestelde kadernota van 2020 tot en met 2023. De kadernota beschrijft de financiële gevolgen van de plannen en taken die de gemeente de komende jaren wil gaan uitvoeren. Daarmee is het ook een onmisbaar document voor de raad, dat dit jaar nog een programmabegroting moet vaststellen.

 
Belasting
Het is daarmee niet alleen de vraag wat er met het uitgavenpatroon van Ermelo moet gebeuren. Ook de inkomsten (lees belastingen) zullen door de raad worden bediscussieerd. Het college stelt nu voor om de afschaffing van de hondenbelasting nog een jaar voor zich uit te schuiven. Naar het voorstel zal ook de OZB op woningen gaan stijgen naar 17 procent. Op niet-woningen zal de OZB tot 2021 niet stijgen, dat besloot de raad vorig jaar al.
 
Ermelo is, als het om gemeentelijke belastingen gaat, de duurste gemeente van de regio. Volgens Vereniging Eigen Huis betaalt de inwoner gemiddeld 715 euro. Vorig jaar werd de OZB nog met 12,5 procent verhoogd.
 
Nijpend
Slinkende reserves, de lage belastingdruk, de dure voorzieningen en extra taken waarvoor de gemeente veel te weinig geld zou krijgen. Het zijn allemaal oorzaken die het college opnoemt om de positie uit te leggen. Volgens burgemeester en wethouders is de zwakke positie niet uit het niets ontstaan, maar de situatie wordt wel ‘steeds nijpender’
 
Door de extra opgelegde taken is Ermelo volgens wethouder Wouter Vogelsang lang niet de enige gemeente die hiermee te maken zal krijgen. ,,De omgevingswet, de privacywet, ICT-verplichtingen: allemaal zaken vanuit het rijk die voor ons kostenverhogend werken. Alle gemeenten, een paar uitzonderingen daargelaten, staan hierdoor onder water.’’
 
Dan zijn er ook nog de voorzieningen in het dorp, die voor een groot deel verouderd zijn en dus een aardige facelift nodig hebben. Het bekendste voorbeeld daarvan is Sportcentrum Calluna. In oktober vorig jaar moest de Ermelose politiek een bescheidener zwembad op tafel leggen om het project betaalbaar houden.
 
Raad
De gemeenteraad moet nu besluiten wat er aan het uitgaven en inkomsten patroon moet veranderen. Het doel is om de begroting hiermee sluitend te maken. Lukt dat niet, dan komt de gemeente onder preventief toezicht van de provincie.
 
Ook de Meicirculaire Gemeentefonds gaat nog deze maand een rol spelen in het verhaal. Daarin wordt namelijk bekend gemaakt hoeveel geld de gemeente nog aan uitkeringen van het rijk krijgt.