Ermelo-West daagt gemeente uit: ‘zwerfafval ruimen we zelf beter op’

Door Harry Schipper – Wijkvereniging Ermelo-West pakt als eerste de handschoen op, nadat de Ermelose gemeenteraad vorig jaar zomer het Right to Challenge invoerde voor particulieren en organisaties die menen sommige taken van de gemeente zelf ‘slimmer, beter of makkelijker’ uit te kunnen voeren.

De wijkvereniging daagt nu de gemeente uit door aan te bieden om met een pilot voorlopig zelf het zwerfafval in de wijk op te ruimen en in te zamelen

“En daar hebben wij wel oren naar’, zo laat wethouder Laurens Klappe weten. “We gaan daarom met de wijkverenging kijken hoe we handen en voeten aan hun voorstel kunnen geven”. De wethouder zegt op voorhand ‘veel vertrouwen’ te hebben in de wijkvereniging. “Het is ook de eerste wijkvereniging in Gelderland die eind vorig jaar met de provincie een Dorpendeal wist te sluiten. Dat zegt natuurlijk wel iets over het enthousiasme en betrokkenheid van de bewoners en wijkvereniging”.

Voordat de wijkvereniging daadwerkelijk aan de slag gaat met het opruimen van zwerfafval, moet er nog wel wat gebeuren. Vooral op juridisch gebied, weet Klappe: “We moeten kijken of we bestaande juridische overeenkomsten moeten veranderen en voortaan zo opstellen dat we in de toekomst flexibeler contracten kunnen afsluiten met bijvoorbeeld afvalaanbieders. En ook hoe we afspraken zo vorm kunnen geven dat we ze terug kunnen draaien mocht het onverhoopt tóch spaak lopen”.

“Ik ben heel blij met dit eerste initiatief”, vervolgt Klappe. “We beginnen nu met zwerfafval. Dat lijkt iets kleins, maar dat is alleen maar goed, omdat je zo ervaring op kunt doen. Want de wijkvereniging wil in de toekomst meer taken van ons overnemen. Daar gaan we ook naar kijken”.
Zwerfafval wordt momenteel in Ermelo West opgeruimd en ingezameld door Gresbo-medewerkers van de Inclusief Groep. Die raken door de pilot van de wijkvereniging hun werk kwijt. “Dat is wel een punt van aandacht”, geeft daarvoor verantwoordelijk wethouder Hans de Haan aan. “Kijk”, legt hij uit, “De Gresbo moet in principe haar eigen broek ophouden, ook nu ze te maken krijgen met een afname van afnemers. Maar vergeet ook niet dat Ermelo van alle werkgevers en gemeenten hier veruit de meeste plaatsen voor de Gresbo biedt. Ik heb er daarom wel vertrouwen in dat dat goed komt.”

Met het Right tot Challenge wil de gemeente Ermelo ook andere instellingen, verenigingen of dorpsbewoners stimuleren om taken van de gemeente over te nemen als ze denken dit beter of slimmer te kunnen. Dit mogen bestaande taken zijn, maar ook nieuwe initiatieven of ideeën waarvoor al geld is gereserveerd. Dat geld krijgen de instellingen, verenigingen of dorpsbewoners dan.

De wijkvereniging moet nog wel om tafel om haar initiatief af te stemmen met een aantal enthousiaste wijkbewoners, die nu op eigen initiatief en titel zwerfafval opruimen, al dan niet met knijpers die ze in bruikleen hebben gekregen van het Leefbaarheidsteam. Met de gemeente moet de wijkvereniging ook nog bekijken wat er gedaan kan worden zolang de covid-19 maatregelen nog van kracht zijn. Veel taken zijn daardoor nu niet of heel moeilijk uitvoerbaar. De verwachting is dat tegen de tijd dat de pilot in de uitvoeringsfase komt, de beperkende maatregelen (deels) zullen zijn opgeschort. Mocht dit tegenvallen, dan moet de pilot worden uitgesteld, zo stelt gemeentelijk projectleider Aalbers.