Ermelose gemeenteraad houdt ouderwetse inspraak overeind

Door Harry Schipper – Inspraak van inwoners en belanghebbenden over plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Ermelo blijft gewoon mogelijk.

Een ruime raadsmeerderheid stemde woensdagavond voor een amendement van de fracties van CDA, ChristenUnie, BurgerBelangen en SGP om inspraak tijdens politieke avonden en raadsvergaderingen overeind te houden.

Tegelijk wordt in Ermelo een nieuwe werkwijze ingevoerd waarbij tijdens hoorzittingen initiatiefnemers, omwonenden en belanghebbenden bij álle soorten ruimtelijke plannen mogen zeggen wat ze daarvan vinden. Tot dusver werden in Ermelo alleen hoorzittingen georganiseerd bij plannen met een hele grote ruimtelijke impact. Bij ‘kleine’ plannen kon je alleen maar een zienswijze indienen.

Het Ermelose college van B en W wilde eigenlijk de inspraak tijdens politieke avonden en raadsvergaderingen schrappen en inruilen voor een uitbreiding van de hoorzittingen. Die hoorzittingen zouden worden georganiseerd door het college, nog vóórdat het college zelf tot een besluit was gekomen. Daardoor kan een ruimtelijk plan in de aanloop naar definitieve besluitvorming door de raad nog mooi worden aangepast, zo was het idee. Het zou de besluitvorming stroomlijnen.

Met de extra hoorzittingen is inspraak tijdens een raadsvergadering toch niet meer nodig, meende het college. Die inspraak, zo vlak voor de besluitvorming, kan ook nog eens leiden tot aanpassingen en daarmee vertraging van een plan.

Maar de meeste raadsleden vinden dat inspraak in deze vorm en georganiseerd door de raad tóch moet blijven. De vier raadsfracties die het amendement daarvoor indienden, zien het juist als doel om als gemeenteraad meer met mensen in gesprek te treden. Zo’n open en informeel gesprek komt juist moeilijker op gang als de inspraak van inwoners wordt verplaatst naar een hoorzitting, zo menen ze.

De fracties van Progressief Ermelo en VVD stemden tegen het amendement. Ze vinden de nieuwe werkwijze zonder ‘gewone’ inspraak beter en vooral minder tijdrovend.