Gebiedsgerichte aanpak spoorwegovergangen in Ermelo

De gemeente Ermelo gaat samen met Prorail en de gemeente Nijkerk werken aan een gebiedsgerichte aanpak voor spoorwegovergangen. Zowel ProRail, Nijkerk als Ermelo hebben hun eigen opdracht.

Door deze te combineren kunnen ze tot een slimme gebiedsgerichte aanpak komen

“Met deze krachtenbundeling werken we effectief samen, zetten we een stevige lobby op, vergroten we het draagvlak en komen we uiteindelijk tot resultaten”, aldus wethouder Wouter Vogelsang die zich al 3 jaar hard maakt voor het verbeteren van de spoorwegovergangen in Ermelo.

In Ermelo betekent dit dat ze voor drie spoorwegovergangen (Horsterweg, van Asch van Wijcklaan, Telgterweg) gaan kijken hoe ze deze kunnen verbeteren. Ze willen verkeersveilige, goed bereikbare, aantrekkelijke en uitnodigende verbindingen tussen beide kanten van het dorp.

Ze houden hierbij rekening met (mogelijke) toekomstige woningbouwontwikkelingen en de herinrichting van Landgoed Veldwijk. De gebiedsgerichte samenwerking levert één voorkeurmodel op. Ze verwachten deze eind 2023 / begin 2024 voor te leggen aan de gemeenteraad.

(Foto Donkersgoed Multimedia)