Gemeente Ermelo start met vervanging van de openbare verlichting

Het college heeft besloten de openbare verlichting in Ermelo te verduurzamen en bespaart daarmee energie én kosten. Een groot gedeelte van de huidige verlichting is verouderd en afgeschreven en aan vervanging toe. 

Na een eerdere succesvolle pilot in 2017 vervangt de gemeente nu op grotere schaal in totaal circa 3000 afgeschreven armaturen voor een nieuwe energiezuinige variant

Start vervanging openbare vervanging Ermelo

De andere 2500 armaturen zijn in goede staat en al verduurzaamd in de afgelopen jaren. De vervanging is deze week gestart en wordt door aannemer Van Gelder uitgevoerd. De vervanging vindt plaats over een periode van drie jaar.  
 
Door vervanging van het verouderde en afgeschreven bovenste deel van een lantaarnpaal met het lichtpunt (het armatuur) voor energiezuinige verlichting (LED) brengt de gemeente Ermelo de totale energiekosten omlaag. Dit past binnen het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. De gemeente Ermelo ziet het als een belangrijke taak tegenover huidige en toekomstige generaties om te zorgen voor een duurzame leefomgeving. 
 
Vervanging lichtpunten
In totaal moeten 3.000 armaturen vervangen worden. De armaturen worden deels uitgerust met een systeem om automatisch te kunnen dimmen en deels om dit op afstand te kunnen doen. Bij circa 400 lantaarnpalen wordt naast het armatuur ook de afgeschreven paal vervangen. Het is een kerntaak van de gemeente Ermelo om de openbare verlichting in stand te houden.
 
Betere verlichting
Door het toepassen van nieuwe armaturen met slimme technieken is er straks betere verlichting, wordt optimale sociale en verkeersveiligheid nagestreefd en neemt het aantal storingen af. De armaturen geven een warmwit licht en door een juiste keuze van het armatuur en waar nodig het verplaatsen van de palen ontstaat er een beter lichtbeeld in de straten. Straks wordt alleen de weg en het benodigde verlicht, zoals de straten, pleinen, speel- en parkeerplaatsen. Niet de omgeving zoals vroeger. Hiermee wordt de zogenoemde lichtvervuiling teruggebracht.
 
Verduurzaming
Met de vervanging van de verlichting draagt de gemeente Ermelo bij aan de CO2-reductie in het kader van de SKAO/ CO₂-Prestatieladder 3. Zie ook www.ermeloduurzamer.nl. De nieuwe LED-lampen hebben een vermogen van 10 watt in plaats van de 40 watt van de huidige lampen. De LED-lampen bij de grotere wegen gaan van 175 watt terug naar 45 watt. Dit levert een energiebesparing op van 60%. Het automatisch dimmen naar 50% verlichting in de nacht bespaart ook energie. Dimmen van het licht gebeurt op de daarvoor ingestelde tijden, zoals in de nachtelijke uren. 
 
Verlaging onderhoudskosten
De onderhoudskosten van openbare verlichting verlagen we aanzienlijk met de nieuwe armaturen.  Het nieuwe materiaal vereist de eerste jaren minimaal onderhoud. Bijvoorbeeld het corrigeren van scheefstand, schoonhouden en inspectie.  
 
Inwoners kunnen op de hoogte blijven van dit project via www.ermelo.nl/verlichting. Voor vragen kunnen zij contact opnemen met het Telefonisch Informatie Punt van de gemeente Ermelo: 0341-56 72 32.