Nieuwsberichten gemeente Ermelo week 49 - 6 december 2023

Met deze week: Vervangen van de openbare verlichting, tijdelijke coronapriklocatie bij ziekenhuis St Jansdal en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Vervangen van de openbare verlichting

Tot eind februari 2024 werkt Van Gelder Verkeerstechniek B.V. aan het vervangen van bijna alle armaturen in de straten van de wijken Ermelo-Midden, Centrum en Noord. Bij armaturen gaat het om de behuizing en de lampen bovenaan de lantaarnpalen. Op sommige plaatsen vervangt of verplaatst het bedrijf ook hele lantaarnpalen. In de afgelopen twee jaar zijn armaturen of lantaarnpalen in de wijken Ermelo-Oost, Ermelo-West en het buitengebied al vervangen. Begin 2024 is het project voor de armatuurvervanging klaar.

De verlichting zorgt voor meer veiligheid en energiebesparing
Het is onze kerntaak om te zorgen voor goed werkende openbare verlichting. Daarom vervangen we de verouderde openbare verlichting. Dit draagt bij aan de veiligheid in uw wijk. Daarnaast is de verlichting energiezuiniger. Ook vervangen we een groot aantal afgeschreven lantaarnpalen. En tegelijkertijd verplaatsen we er een aantal, om een betere verdeling van licht te krijgen.

We verlichten waar het nodig is
We verlichten bewust, dus alleen daar waar nodig is. De openbare verlichting is voor openbaar terrein en niet voor privéterrein. In sommige straten wordt er een ander armatuur teruggeplaatst dan u gewend bent. Hiermee verandert soms het beeld van de verlichting in de straat en wordt een tuin of gevel minder tot niet verlicht. Dit is een bewuste keuze waaraan mensen soms moeten wennen.

Wilt u meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.ermelo.nl/verlichting. Of neem contact op met het Telefonisch Informatie Punt via 0341 56 73 21.

Agenda

Spreekuur burgemeester
De burgemeester houdt twee keer per maand spreekuur, op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur. Het volgende spreekuur is op woensdag 13 december. Wilt u de burgemeester spreken? Maak dan een afspraak vóór maandag 12.00 uur via 0341 56 73 92 of [email protected]. We plannen dan een afspraak van tien minuten voor u in.

Commissie bezwaarschriften
Op donderdag 14 december om 14.00 uur is er een openbare hoorzitting van de commissie van bezwaarschriften. De zitting is in het Huis van Ermelo, in zaal Speuld. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Neem dan contact op met het secretariaat via 085 110 82 12. De agenda vindt u op www.ermelo.nl/commissiebezwaarschriften.

Tijdelijke coronapriklocatie bij ziekenhuis St Jansdal

GGD Noord- en Oost-Gelderland organiseert van 18 tot en met 22 december een tour door de regio voor het laten zetten van de coronaprik. Inwoners die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, kunnen een coronaprik halen. Dit kan zowel op afspraak als via vrije inloop op maandag 18 en dinsdag 19 december bij Ziekenhuis St Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90 in Harderwijk.

Voor wie is deze coronaprik bedoeld?
Deze prikronde is voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. Dit zijn mensen ouder dan 60 jaar, volwassenen (18-59 jaar) die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik, zwangeren, zorgmedewerkers, mensen uit medisch hoog risicogroepen en mensen die vanwege een kwetsbaar gezinslid in aanmerking komen. Met de coronaprik wordt de bescherming tegen corona weer op peil gebracht. Daarmee wordt ziekenhuisopname of overlijden zoveel mogelijk voorkomen. Er wordt geprikt met het meest actueel beschikbare vaccin van Pfizer/BioNTech dat is aangepast op nu circulerende coronavarianten.

Na 22 december sluiten alle coronapriklocaties
Na 22 december is de coronaprik alleen nog beschikbaar voor zwangere vrouwen en mensen met een hoog medisch risico die door een arts worden doorverwezen.

Wilt u een afspraak maken?
Maak uw afspraak via www.planjeprik.nl met uw DigiD of telefonisch via 0800 70 70 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur). U kunt ook zonder afspraak terecht tijdens de regiotour. Houd dan rekening met eventuele wachttijd.

Wilt u meer weten?
Kijk voor meer informatie over de coronaprik en een overzicht van alle priklocaties op www.ggdnog.nl/vaccinatie-corona.

Geldzorgen of schulden?

U bent van harte welkom bij het Steunpunt Financiën in Ermelo. Hier werken de vrijwilligers van Welzijn Ermelo, SchuldHulpMaatje Ermelo en Humanitas samen. Zij helpen u met al uw vragen over geldzaken, schulden of uw administratie.

Maakt u zich zorgen over betalingen?
Loopt u achter met betalingen en maakt u zich zorgen? Ook dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Financiën. Zij denken graag mee en helpen u waar dat kan. Heeft u meer hulp nodig? Dan brengen zij u makkelijk en snel in contact met bijvoorbeeld een maatje. Deze kan u
langer en intensiever helpen.

Meer hulp van andere organisaties
Heeft u meer nodig dan het Steunpunt Financiën kan bieden? Dan brengen zij u in contact met schuldhulpverlening Plangroep, maatschappelijk werk of (als u ondernemer bent) Over Rood of een andere organisatie. Wilt u direct in contact komen met een schuldhulpverlener van Plangroep? Dat kan! Iedere vrijdagochtend in de even weken heeft Plangroep een inloopspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt zich melden bij de receptie in de centrale hal in het Huis van Ermelo.

Bereikbaarheid en contact Steunpunt Financiën
Het Steunpunt Financiën werkt op afspraak en is op 3 momenten per week open: 

Maandag: 18.30 – 20.00 uur 
Woensdag: 10.00 – 12.00 uur
Vrijdag: 10.00 – 12.00 uur

U kunt hen tijdens openingstijden bereiken via telefoon en whatsapp via 06 82 01 97 03. Of mail naar [email protected]. Heeft u buiten de openingstijden een dringende vraag voor het Steunpunt Financiën? Bel dan naar (0341) 56 70 00.

Vervoersverbod in verband met vogelgriep

In Putten is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf. Binnen het 10-kilometergebied rondom het bedrijf geldt een vervoersverbod. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Wilt u meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws.

Officiële bekendmakingen

Bouwen en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning
 • Steynlaan 3: het bouwen van een carport/veranda
Verleende omgevingsvergunning
 • Regentesselaan 1: het kappen van een grove den
 • Nassaulaan 12: het kappen van een eik en herplantplicht
 • Veluws Hof 22: het kappen van een beuk en herplantplicht
 • Geelgorsstraat 5: het kappen van een grove den
 • Oude Telgterweg 205: het kappen van drie dennen
 • Hertzogstraat 55: het kappen van 4 beuken
 • Tolweg 15: het bouwen van een overkapping aan bestaande bedrijfsloodsen
 • Kawoepersteeg 40 21: het wijzigen van recreatie in woonbestemming (tijdelijk verleende omgevingsvergunning)
 • Jacob Catslaan 93: het wijzigen van de voorgevel, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning en het verplaatsen van de voorgevel van de garage
Geweigerde omgevingsvergunning (kappen)
 • Kawoepersteeg 26 13: het kappen van eik
Bouwbesluit (melding)
 • Kamperfoeliehof 12: voor het verwijderen van asbest uit een complex: Kamperfoeliehof / Seringweg
 • Staverdenseweg 278: voor het verwijderen van asbest uit garage, overkapping en kippenhok
 • Leuvenumseveld 50: voor het verwijderen van asbest uit schuren
 • Veldwijk 75: voor het verwijderen van asbest en het slopen van wasserij,magazijn,opslag
Activiteitenbesluit
Hoenderweg 11-1: nieuwe uitbater van het bestaande vuurwerk verkooppunt

Bestemmingsplannen
 • Kawoepersteeg 26/Horsterweg 147: vooraankondiging bestemmingsplan
 • ‘De Horsterhoeve’: ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder ter inzage
Op donderdag 11 januari is er een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan ‘De Horsterhoeve’. Tijdens deze inloopavond kunt u vragen stellen over het ontwerpbestemmingsplan. Belanghebbenden en geïnteresseerden zijn welkom tussen 19:00 en 21:00 uur in ‘Ons Huis’ aan de Zeeweg 100.

Fysieke leefomgeving

Intrekken en toekennen nummer
 • het intrekken van de nummers Horsterweg 64a, 64b, 64c, 64d, 64e, 64f, 64g, 64h, 64i, 64j, 64k, 64L, 64m, 64n, 64o, 64p, 64q, 64r, 64s, 64ct en het toekennen van de nummers Horsterweg 64, 64a, 64b, 64c, 64d, 64e, 64f, 64g, 64h, 64i, 64j, 64k, 64L, 64m, 64n, 64o, 64p, 64q, 64r, 64s.